Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Jeugdbeleid
Het algemeen beleid m.b.t. de jeugd is gericht op het drastisch terugdringen van de recidive. Het beleid zal zich in samenwerking met partner ministeries daarom richten op preventie.

Hiertoe zullen de risico jongeren die in aanraking zijn gekomen met Justitie specifieke aandacht krijgen. Verder zal een strak case management beleid worden gevoerd om jongeren die in aanraking komen met Justitie vanaf het eerste contact met de politie te volgen.

I.s.m. het Openbaar Ministerie zal het programma “Halt” (Het Alternatief) worden uitgevoerd. Hierbij zullen alternatieve straffen worden toegepast. De Unit Hangjongeren/ Misdaad Preventie Jongeren, zal bij het Onderdirectoraat Forensische Zorg worden opgezet en op het Jeugd Doorgangscentrum (JDC). JDC zal een strak correctieprogramma uitvoeren.

In het kader van regiemdifferentiatie zullen jongeren gescheiden worden van ouderen en wordt het Jeugd Opvoedingsgesticht getransformeerd naar een Jeugd Correctie Centrum (JCC) en op een andere locatie dan de strafinrichting ondergebracht.

Binnen het ministerie hebben een aantal diensten directe bemoeienis met jeugd aangelegenheden. Deze zijn o.a.: de afdeling Jeugdzaken van het KPS, het Jeugd Doorgangscentrum Opa Doeli, het Jeugd Correctie Centrum, en de afdeling Justitiele Kinderbescherming. Deze diensten worden hieronder afzonderlijk aan de orde gesteld.

Bureau Rechtszorg

Forensische Zorg

Bureau Familierechtelijke zaken