Intiem partner geweld signalen, veiligheidstips, hulpverleningsinstanties

Wereldwijd ervaart één op de drie vrouwen geweld, dat meestal gepleegd wordt door een intieme partner. Uit een Landelijke Gezondheidsenquête onder Surinaamse vrouwen (2019) blijkt dat 13.4% van de vrouwen een combinatie van emotioneel en lichamelijk geweld heeft ervaren, 5.4% alleen lichamelijk, 2.3% seksueel, 11.2% emotioneel en 7.9% alle drie vormen van geweld heeft ervaren.

Wanneer we de signalen van een gewelddadige intieme relatie kennen en herkennen, kunnen we beter hulp zoeken en aanbieden. Alhoewel het een ieder kan overkomen en overal kan voorkomen, zijn vrouwen bijzonder kwetsbaar hiervoor. Geweld tegen vrouwen blijft een belemmering voor het bereiken van gendergelijkheid, ontwikkeling, vrede en voor het nakomen van de mensenrechten van vrouwen.[1]

Enkele signalen van partner geweld die veel voorkomen zijn:

 • Uw partner let op alles wat u doet, houdt vaker in de gaten waar u gaat en met wie u bent.
 • Uw partner ontmoedigt u om familie of vrienden te zien en vragen om uw social media accounts te wissen.
 • Ook is zo een partner meestal jaloers en beschuldigt u vaak van onwaarheden.
 • Een gewelddadige partner kan snel boos worden of onvoorspelbaar zijn, dus u weet nooit wat een probleem kan veroorzaken.

 • Overweeg om uw zorgen te delen met een vertrouwde familie, vriend of buur.
 • Ontwikkel een ontsnappingsstrategie.
 • Houd uw telefoon opgeladen en toegankelijk en weet welke nummers u moet bellen voor hulp.
 • Probeer het geweld van uw partner na te gaan, zodat u kunt voorspellen wanneer het kan escaleren.

Wat kunt u als vertrouweling doen, om een slachtoffer te helpen die u kent?

 • Blijf in contact, luister goed en laat de persoon weten dat u wilt helpen.
 • Wees creatief en maak de dader niet achterdochtig.
 • Erken dat het voor hen moeilijk kan zijn om over het geweld te praten.
 • Help hen na te denken over hoe ze veilig kunnen blijven, ook tijdens het uitgaansverbod.
 • Respecteer hun recht op toestemming en privacy, tenzij er sprake is van levensgevaar.

Enkele instanties waar u terecht kunt voor hulp zijn:

 1. Bureau slachtofferzorg Nickerie, 0210590
 2. Justitie & Politie, Regio West Nickerie, 0231862
 3. Bureau slachtofferzorg Paramaribo, 08887477

Als u denkt dat u geweld meemaakt, zoek dan hulp!

STOP geweld tegen vrouwen NU!

Meer nieuws

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Meer informatie van de Surinaamse overheid

E-gov
Kabinet van de president
Contact

Vacatures
Sitemap

© 2021 GOV.SR | Privacy policy | Cookie Policy | Sitemap