Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Interventie SAO en SPWE kan bijdragen aan vraag naar skills en competenties op de arbeidsmarkt

Minister Steven Mac Andrew heeft deze week zowel de Raad van Bestuur van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) als de directie van de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) afzonderlijk ontvangen voor een kennismaking. De directie van de SAO was ook aanwezig bij de meeting. Afgezien van de kennismaking heeft de minister zijn zienswijze over de rol die deze werkarmen dienen te spelen in het kader van het werkgelegenheidsbeleid uiteengezet tegen de achtergrond van de vele ontwikkelingen, maar ook uitdagingen op de arbeidsmarkt. Vooral de doelgroep jongeren heeft de volle aandacht van de bewindsman, zodat zij goed voorbereid de arbeidsmarkt kunnen betreden, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige.

De minister heeft benadrukt dat de Surinaamse arbeidsmarkt momenteel te kampen heeft met een aantal ernstige verstoringen welke zich uiten in een scheve verhouding tussen vraag en aanbod, in het bijzonder het niet kunnen vinden van werknemers met de benodigde skills en competenties. Tegen deze achtergrond is het van belang volgens Mac Andrew om aanpassingen door te voeren in de curricula van de SAO op basis van de behoeften en wensen van het bedrijfsleven. De bewindsman verwees in dit kader naar een aanbeveling van de ILO om de Caribbean Vocational Qualification-Level 1 (CVQ) te introduceren. De SAO heeft reeds in voorbereiding om de CVQ te implementeren welke is gestoeld op een competentiegerichte benadering van het vakonderwijs.  

Zowel het werkgelegenheidsbeleid als het jeugdbeleid is volgens Mac Andrew mede gericht op het stimuleren van ondernemerschap onder jongeren. Ook mensen met een beperking dienen volgens hem de nodige aandacht en begeleiding te krijgen om te kunnen ondernemen waardoor ze zelfredzaam kunnen worden. Hiertoe is er vooral een taak weggelegd voor de SPWE. De bewindsman heeft zijn waardering en tevredenheid uitgesproken over de inspanningen van zowel de SAO als de SPWE om personen, waaronder risicojongeren en mensen met een beperking, zelfredzaam en economisch weerbaar te maken. Hij heeft beide werkarmen aangemoedigd om voort te gaan met hun activiteiten op basis van de behoeften en wensen op de arbeidsmarkt. Hij heeft ze verzekerd dat ze mogen rekenen op ondersteuning van het ministerie.   

Minister Mac Andrew werd middels presentaties van beide stichtingen breedvoerig geïnformeerd over ontwikkelingen die opgang zijn gebracht en over plannen in uitvoering. Zo is er een aanvang gemaakt door de SAO met een nieuwe training voor het vervaardigen van specifieke kleding, maar ook met een nieuwe training in hydroponics of hydrocultuur waarbij wordt geleerd hoe planten te kweken zonder aarde, maar met in het water opgeloste voedingsstoffen. Voorts heeft de SAO aangegeven, dat er mogelijkheden worden uitgewerkt om vaktrainingen in alle districten te verzorgen. Het voornemen van de SPWE om een gemeenschapsproject te beginnen voor de groep “mens met een beperking” vindt hij geweldig. Aan de minister is het voorstel gedaan om de samenwerking tussen de beide werkarmen te helpen bevorderen. De minister heeft ook de pijnpunten van de besturen aangehoord en gaf aan dat deze de nodige aandacht zullen krijgen.  

Paramaribo, 1 september 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Vlnr: Meena Kandhai-Ramai (Hoofd Bureau Minister), Ronald Hooghart (lid RvT/bond SAO),  Dimitri Lemmert (lid RvT/VSB), Wartijem Moehammad ( lid RvT/RAVAKSUR), Izaak Hill (lid RvT/ Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur), Steven Mac Andrew (minister AWJ), Naomi Esajas-Friperson (Voorzitter raad van Toezicht SAO),  Joyce Lapar (Directeur SAO), Mark Samuels (waarnemend Onderdirecteur Administratieve Diensten SAO), Anisjah Saridjan (Onderdirecteur Vaktrainingen SAO) Shoblina Chotkan-Somai (Arbeidsmarkt).

Midden: minister Steven Mac Andrew. Links: Simone Haridat (Project coördinator SPWE) en Rosina
Bijlhout (Communicatiemedewerker). Rechts: Shoblina Chotkan-Somai (Arbeidsmarkt), Meena
Kandhai-Ramai (Hoofd Bureau Minister), Etienne Etman (Directeur SPWE).