Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Integrale benadering in wijken ter voorkoming van drop-outs

Steven Mac Andrew is sinds zijn aantreden als minister van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken in dialoog met het maatschappelijk middenveld over het jongerenwerk. Bij deze gelegenheden gaat hij ondermeer na wat de visie en aanpak van het maatschappelijk middenveld is met betrekking tot de jongerenproblematiek, maar ook wordt bekeken wat de perspectieven zijn voor partnerschap en/of samenwerking. Op maandag 16 mei ontving de minister een delegatie van het bestuur van de stichting Father Mother Figure (FMF), welke focust op het verbeteren van de leerprestaties van schoolgaande jongeren tussen 8 en 18 jaar in verschillende woonwijken middels professionele begeleiding van de doelgroep.

De stichting Father Mother Figure maakte de minister middels een presentatie deelgenoot van haar activiteiten. De bewindsman bemoedigde de organisatie aan om voort te gaan met het goede werk, vooral op het gebied van schoolbegeleiding, omdat dit kan helpen om te voorkomen dat jongeren afhaken op school en in risicogroepen belanden. Mac Andrew was ondermeer zeer te spreken over de integrale benadering van FMF, welke niet alleen gefocust is op de begeleiding van jongeren, maar ook hun ouders. De bewindsman liet zich derhalve omstandig informeren over de wijken waar FMF actief is en vroeg ook naar nadere informatie over de sectoren, waarin personen die de Ondernemersschool van FMF hebben doorlopen, hun economische activiteiten ontplooien.

De bewindsman heeft bij deze gelegenheid wederom zijn erkentelijkheid betuigd voor de inspanningen van alle organisaties en individuen die zich op hun eigen manier inzetten voor het verhogen van het welzijn van jongeren. Hij ziet echter graag dat het maatschappelijk middenveld haar acties in de komende periode zoveel mogelijk afstemt op een gezamenlijk te ontwikkelen profiel voor de Surinaamse jeugd. Het bedoelde profiel, dat kernwaarden en normen zal behelzen, kan volgens hem als richtlijn dienen voor wat wij als samenleving wensen aan attitude en gedrag van onze jongeren. Het profiel kan in de komende periode ook helpen om de overheid en het maatschappelijk middenveld op een lijn te krijgen met betrekking tot de aanscherping en uitvoering van het jongerenbeleid. De minister zal hiertoe alle belanghebbenden betrekken, inclusief de doelgroep, om gezamenlijk de kernwaarden en normen te bepalen, welke wenselijk geacht worden.

Minister Steven Mac Andrew ontving de stichting Father Mother Figure (FMF). Links, Henk Redmond, voorzitter, en Margo Kramp, adviseur FMF (rechts).

Paramaribo, 17 mei 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken