Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Installatie CARICOM Youth Officers Corps Suriname

Elf jongeren zijn op donderdag 23 februari 2023 door de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, geïnstalleerd in de functie van CARICOM-jeugdofficiers, oftewel CARICOM Youths Officers (CYO’s) voor Suriname voor een periode tot juni 2024. Dit heeft ze gedaan namens de minister van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken die wegens andere verplichtingen niet aanwezig kon zijn. Deze jongeren zijn voorgedragen door de CARICOM-Jeugdambassadeurs (CYA’s) voor Suriname op basis van hun inzet en profilering in het jeugdwerk.

Bij deze gelegenheid werden ze toegesproken door zowel de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe als Mitesh Bhaggoe, interim-directeur Nationaal Jeugd Instituut. Beide functionarissen benadrukten het belang van communicatie en samenwerking tussen de jeugdofficiers en de jeugdambassadeurs, daar de actualisatie en implementatie van het CARICOM Youth Development Action Plan (CYDAP) de hoogste prioriteit geniet binnen het CARICOM Youth Ambassadors Programme. Het CYDAP is volgens Mangroe een document dat de nieuwbakken jeugdofficiers tot zich moeten nemen met de bedoeling het te vertalen naar directe acties ter verhoging van het welzijn van de Surinaamse jongeren. Ze deed een beroep op de jeugdambassadeurs om de jeugdofficiers in hun taken te ondersteunen. Sinds de conceptie van het CYDAP is de implementatie daaraan niet goed tot uiting gekomen. En met de herziening van dit document zal het plan tot leven moeten komen door middel van concrete acties met meetbare resultaten. Met deze achtergrond in gedachten, heeft Mangroe de hoop uitgesproken dat de CARICOM-Jeugdambassadeurs met het korps, zich zullen inzetten om andere jongeren te motiveren om ook actief te participeren en te werken aan hun ontwikkeling.

De geïnstalleerde CARICOM-jeugdofficiers zijn: Ceejay Wiebers, Julencia Slamet, Vergey Miles, Nafia Lalmahomed, Jason Saiman, Duncan Pinas, Sanisha Autar, Isabella Finkie, Sunaina Mohan, Regilio Karijoredjo en Arantxa Swedo. Allen zijn personen jonger dan dertig jaar die zich hebben geprofileerd als jeugdleider of jeugdactivist en hebben bewezen betrokken te zijn bij het jeugdwerk.

Paramaribo, 01 maart 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

De jongeren die zijn geïnstalleerd in de functie van CARICOM-jeugdofficiers, oftewel CARICOM Youths Officers (CYO’s). Links directeur Jeugdzaken, Genti Mangroe, zittend de CARICOM-Jeugdambassadeurs Fay King en Matai Zamuël, en uiterst rechts, interim-directeur Nationaal Jeugd Instituut, Mitesh Bhaggoe.