Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

ILO vraagt stakeholders naar hun prioriteiten voor derde programma Decent Work

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft op 14 en 15 september 2022 een intensief tweedaags seminar gehouden in Torarica om de prioriteiten op het gebied van Decent Work vast te stellen. Deze prioriteiten komen dan te staan in het derde Decent Work Country Programma Suriname (DWCP SU III). Bij Decent Work gaat het om het centraal stellen van de noden en behoeften van de werknemers in een land met hun gezinnen en van de ondernemers die banen scheppen in een land. Het tweedaags seminar werd georganiseerd in samenwerking met het ministerie van AWJ en de tripartiete Monitoringscommissie DWCP SU II.

Decent Work en Economische Groei is goal nummer 8 van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2030, waaraan Suriname zich ook heeft gecommitteerd. Bij Decent Work spelen een cruciale rol: de creatie van fatsoenlijke banen, arbeidersrechten, sociaal dialoog en sociale bescherming (waaronder de sociale zekerheden). Het seminar werd voor open verklaard door AWJ-minister, Steven Mac Andrew, die inging op het belang van Decent Work voor Suriname. De bewindsman benadrukte dat Decent Work Programma’s van belang zijn, omdat ze zorgen voor verbetering en versterking van werkenden met hun gezinnen en van ondernemers, voornamelijk: de micro, kleine en middelgrote ondernemingen (MKMO’s). Aan het seminar namen deel, naast de ministeries van AWJ en zijn werkarmen (SAO, SPWE, SHTTC, Raco en Sivis), Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Regionale Ontwikkeling en Sport, het Directoraat Jeugdzaken, de vakbeweging, het bedrijfsleven, het Algemeen Bureau voor de Statistiek, de Nationale Loonraad, de Bemiddelingsraad, het Planbureau, het AOV Fonds, de Sociaal Economische Raad (SER) en de Nationale Commissie Vaststelling Armoedegrens.

Tijdens het seminar is een evaluatie van de Monitoringscommissie gepresenteerd over het in uitvoering zijnde DWCP SU II. Voorts werden punten van prioriteit voor de komende periode vastgesteld die betrekking hebben op: werkgelegenheidsbeleid, arbeidswetgeving, verdragen van de ILO en de controle op de naleving van de arbeidswetgeving. De ongeveer 45 participanten werden eerst onderverdeeld in 5 themagroepen: Skills en training; Creatie van banen; Sociale bescherming en veiligheid; Sociaal dialoog; Compliance en bestuur. Daarna werden de participanten verdeeld in 3 groepen: overheid, vakbeweging en bedrijfsleven.  De tweede dag van het seminar werd in zijn geheel door minister Mac Andrew bijgewoond waarmee hij zijn toewijding aan Decent Work toonde. Vermeldenswaard is dat voor dit seminar de directeur en onderdirecteur van het Caribisch ILO-kantoor te Port of Spain, dr. Dennis Zulu en Lars Johansen, in Suriname aanwezig waren met tien (10) ILO-experts (waarvan 1 online uit Japan). Het ILO-team werd ondersteund door 2 consultants.

Om verzekerd te zijn van de input van de rurale gebieden nodigde de ILO via het ministerie van AWJ en de DC van Brokopondo – de heer Ludwig Mendelzoon – lokale stakeholders uit voor een dialoog op het Brokopondo Informatiecentrum. Ook hun punten zijn door het ILO-team en AWJ genoteerd en zullen meegenomen worden in het komende programma. De ILO-delegatie en het AWJ-team legde ook een bezoek af aan kapitein Lloyd Read van Pierekondre en bezocht men een ananasplantage in het gebied Pierkondre/Redi Doti die gerund wordt door 2 plaatselijke coöperaties die in totaal 27 leden hebben. De hoop is dat het DWCP SU III meer dan voorheen impact zal hebben op het leven van de Surinaamse werkenden en hun gezinnen en de MKMO’s in Suriname.

Paramaribo, 20 september 2022

Communicatie Unit Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

ILO-experts en participanten aan de tweedaagse Stakeholders workshop van de ILO, in samenwerking met het ministerie van AWJ en de tripartiete Monitoringscommissie DWCP SU II. In het midden, minister Steven Mac Andrew en de ILO Directeur Decent Work Team and Office for the Caribbean, de heer Dennis Zulu.