Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

ILO verleent technische assistentie bij opstarten Centrum voor Innovatie en Productiviteit

Deze week vertoeft een delegatie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in Suriname om te assisteren met de opstart van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit (CIP) en in dit kader zal er met relevante stakeholders van gedachten worden gewisseld. Aan het einde van de week hoopt de ILO-delegatie overeenstemming te hebben over de focus en aandachtsgebieden waarop het CIP zich in de beginperiode zal richten. Met de verkregen input van de stakeholders zal een programma worden opgemaakt specifiek gericht op het opstarten van het centrum. Speciaal hiervoor zal de ILO externe deskundigen aantrekken om het opstartproces te begeleiden en aan te sturen.

Minister Steven Mac Andrew van AWJ heeft de delegatie op maandag 5 september 2022 ontvangen om zijn visie kenbaar te maken ten aanzien van de operationalisatie van het CIP. Bij deze gelegenheid benadrukte de bewindsman het belang van het CIP voor onze economie en gaf daarom aan het zeer op prijs te stellen, dat de ILO bereid is om Suriname bij te staan bij de opstart. De minister benadrukte tijdens het onderhoud ook dat het Surinaams bedrijfsleven voornamelijk bestaat uit micro, kleine en middelgrote bedrijven en dus specifieke uitdagingen heeft op het gebied van productiviteit en innovatie. Tijdens het onderhoud met de bewindsman werd uit de doeken gedaan door de ILO-delegatie, dat Suriname in november op de agenda zal staan van de ILO Governing Body, zodat het Bestuursorgaan omstandig geinformeerd kan worden over de geplande activiteiten en steun, welke de ILO zal verlenen aan ons land.

Het CIP is in 2019 wettelijk ingesteld, maar door een tekort aan specifieke expertise en ervaring heeft het opstarten van het centrum tot heden op zich laten wachten. Dit is de reden waarom de Surinaamse delegatie in de marge van de afgelopen Internationale Arbeidsconferentie in juni 2022 in Geneve, Zwitserland, een beroep had gedaan op de aldaar gestationeerde ILO-deskundigen, Mario Berrios en Severine Deboos, om technische assistentie te verlenen. Als uitvloeisel hiervan is de ILO-missie deze week in ons land. De heer Mario Berrios, Specialist Small Enterprises Unit, maakt deel uit van de delegatie, evenals zijn counterpart van het Decent Work Team and Office for the Caribbean, de heer John Bliek, Specialist, Enterprise, Cooperatives and Rural Development. Bij het gesprek waren ook aanwezig de heer Glenn Piroe, onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken, mevrouw Naomi Esajas-Friperson, onderdirecteur Arbeidsmarkt en mevrouw Jean Moerawi, fungerend hoofd Afdeling Vergunningen Intermediair.

Zowel de minister als de ILO-delegatie rekenen op een succesvolle missie, zodat aan het eind van de week, de ILO de nodige duidelijkheid heeft over de opstart en het beoogde functioneren van het CIP. De bedoeling is dat het CIP innovatie en productiviteit van sectoren en bedrijven zal helpen bevorderen. Dit kan zowel de bedrijven als de economie van Suriname ten goede komen. Concreet zal een van de taken van het CIP zijn om bedrijven bij te staan met hun transformatieproces om productiever te worden. Het bestuur van CIP zal op kort termijn worden benoemd en noodzakelijk personeel zal worden aangetrokken voor het operationaliseren van het centrum. Naast het ministerie van AWJ, participeren ook de ministeries EZ, LVV en NH in het bestuur alsook vertegenwoordigers van Ravaksur en VSB.   

Paramaribo, 7 september 2022

Communcatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

De ILO-missie die in ons land is in verband met het verlenen van assistentie in de opstart van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit (CIP). Links John Bliek, Specialist, Enterprise, Cooperatives and Rural Development, en Mario Berrios, Specialist Small Enterprises Unit, in gesprek met minister Steven Mac Andrew.