Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

ILO organiseert “Virtual Introductory Workshop on Long term labourmarket policy”

In het kader van de voorbereidingen ter vaststelling van een lang termijn arbeidsmarktbeleid voor 10 jaar, welke behoort tot een van de activiteiten ter uitvoering van het Decent Work Country programme 2, is er een virtuele introductie workshop gehouden door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) i.s.m. het Onderdirectoraat Arbeidsmarkt van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J). Het doel van deze workshop was om de verschillende basis elementen van een arbeidsmarktbeleid vanuit het perspectief van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), te introduceren aan de toekomstige leden van Commissie Vaststelling lang termijn arbeidsmarktbeleid. De workshop heeft plaatsgevonden op maandag 18 oktober 2021.

De vaststelling van dit lang termijn beleid zal door middel van onderzoek, analyse en dataverzameling tot stand komen. Tijdens de workshop is er onder andere gesproken over de verschillende componenten van het arbeidsmarktbeleid van het ministerie van AW&J die zijn opgenomen in het tweede ‘Decent Work Programme Suriname’, welke getekend is door de overheid, de vakbeweging, het bedrijfsleven en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Glenn Piroe, voorzitter van de monitoringcommissie second Decent Work Country Program,gaf aan dat er in verband met deze activiteit een sessie is geweest met het onderdirectoraat Arbeidsmarkt. Tijdens deze sessie zijn er aanbevelingen gedaan en hij is blij met de follow up die gedaan wordt in het kader van de voorgaande sessie. Als voorzitter van de commissie heeft Piroe aangegeven dat de COVID-19 pandemie impact heeft gehad op de implementatie van het programma. Hij hoopt dat de implementatie vlot voortgang kan vinden, vooral op het gebied van social security.

De Onderdirecteur Arbeidsmarkt en tevens toekomstige voorzitter van de Commissie Vaststelling lang termijn arbeidsmarktbeleid, Naomi Esajas-Friperson, heeft aangegeven dat deze workshop 1 van de activiteiten is om te komen tot de evaluatie en herformulering van het huidig arbeidsmarktbeleid en consolidatie van een maatschappelijk gedragen arbeidsmarktbeleid voor de komende 10 jaar waarin decent work een belangrijke pijler is. Esajas-Friperson heeft ook benadrukt dat de commissie de mensen met een beperking niet uit het oog verliest, omdat ook zij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de arbeidsmarkt en de economie van Suriname.

Minister Rishma Kuldipsingh van AW&J heeft aangegeven dat de workshop een teken is van vooruitgang op het gebied van het tweede ‘Decent Work Programme Suriname”. Verder heeft de minister bekend gemaakt dat het ontwikkelen van een nieuw actief arbeidsmarktbeleid, invulling zal geven aan het regeerakkoord 2020-2025, om middels economische stabiliteit en inclusieve groei te komen tot herstel van welvaart, welzijn en rust in de samenleving. Bij de uitvoering van het werkgelegenheidsbeleid spelen de werkarmen van het ministerie van AW&J, waaronder de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO), de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), de Stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC) en de Raad van Coöperatiewezen (RACO), een belangrijke rol. Deze instituten zullen effectief een bijdrage leveren aan de oplossing van de problematiek die nationaal is ontstaan tegen de achtergrond van de nieuwe sociaaleconomische realiteit en de heroriëntatie van de regering welke blijkt uit het Crisis- en Herstelplan 2020-2022. Middels de vacaturebank van het ministerie van AW&J, kunnen de werkzoekenden ook effectiever geholpen worden om aan een baan te komen. Verder heeft de minister haar complimenten en dank uitgebracht aan mw. Esajas-Friperson en de ILO officials voor de vlotte samenwerking om te komen tot een goed en actief lang termijn beleid voor de arbeidswereld.

Paramaribo, 18 oktober 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken