Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

ILO-delegatie op werkbezoek in Suriname

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op maandag 6 mei 2024 een delegatie ontvangen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), bestaande uit de heren John Bliek (specialist Enterprise Cooperatives and Rural Development) en Abdelmalik Muhummed (specialist Employment and Labour Market Policies) en mevrouw Ilca Webste (specialist on Skills and Lifelong Learning). Bij deze gelegenheid was Shoblinadebie Chotkan- Somai, ILO Nationaal projectcoördinator, ook aanwezig. De delegatie vertoeft deze week in Suriname voor het houden van  consultaties met relevante stakeholders naar aanleiding van activiteiten in het kader van het in uitvoering zijnde Decent Work Country Programme 2023-2026.

De minister benadrukte tijdens het onderhoud, dat de Surinaamse arbeidsmarkt gekenmerkt wordt door vele verstoringen, welke ook de komende jaren om serieuze aanpak zullen blijven vragen. In dit kader benadrukte de bewindsman ook, dat de ILO voor AWJ een natuurlijke partner zal blijven, zodat gezamenlijk, maar ook met de sociale partners kan worden opgetrokken om Decent Work en Social Justice te realiseren in Suriname.

Een van de activiteiten is gericht op de bevordering van waardeketens en formalisering van ondernemingen binnen bepaalde sectoren van ons land ter bevordering van ecologisch duurzame ‘groene’ sectoren. De delegatie is ook in Suriname om technische assistentie te verlenen aan de implementatie van het arbeidsmarktbeleid 2022-2025, de versterking van de dienst Arbeidsbemiddeling en de deelname van Suriname aan het regionaal arbeidsmarkt informatiesysteem (RLIMS). Ook zal de delegatie op een eerder verzoek van het ministerie een analyse doen van de lage participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en van de impact en beïnvloeding van het minimumloon op de arbeidsmarkt. 

Ten aanzien van de formalisering van ondernemingen, is de studie, die de ILO hieromtrent heeft  uitgevoerd, volledig afgerond en intussen gepresenteerd aan de minister. Op basis van deze studie zal er een actieplan worden ontwikkeld, dat in overleg met de nog door het ministerie te benoemen tripartiete commissies zal worden uitgevoerd. De uitgevoerde studie heeft incentives geïdentificeerd, zoals toegang tot kredieten en entrepreneurstrainingen voor het vergemakkelijken van de overstap van de informele naar de formele sector. Om entrepreneurs, die in het bijzonder opereren in de houtsector, in staat te stellen om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren, kosten te verlagen, kwaliteit te verbeteren en zich te differentiëren in een competitieve markt, zijn ook waardeketens geïdentificeerd. De gesprekken met dorpsbesturen zullen deze week worden voortgezet ter vergroting van hun betrokkenheid bij dit project.  

Paramaribo, 7 mei 2024

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Vlnr: Jason Menso, fungerend hoofd Internationale Zaken/AWJ; Ilca Webster, Specialist on Skills and Lifelong Learning ILO; Abdelmalik Muhummed, Specialist, Employment and Labour Market Policies ILO; Minister Steven Mac Andrew (AWJ); John Bliek, Specialist Enterprise Cooperatives and Rural Development ILO; Shoblinadebie Chotkan- Somai, ILO Nationaal projectcoördinator.