Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

IDB doet aanzet tot vergroting vaktechnisch kader in Suriname

Minister Steven Mac Andrew heeft zich door de Inter-American Development Bank (IDB) breedvoerig laten informeren over het project ‘Labor Market Alignment With New Industries’ (Afstemming van de arbeidsmarkt op nieuwe sectoren). Met dit project beoogt de IDB om werkzoekenden vaardigheden aan te leren die zijn afgestemd op de behoeften van de productieve sector. Ook moet dit project resulteren in het vergroten van de toegang van werkzoekenden tot arbeidsmarktbemiddelingsdiensten door arbeidsmarktinformatie over werk en werving toegankelijk te maken voor hen. Dit project is een van de IDB-projecten die bedoeld zijn ter ondersteuning van `Suriname bij het voortbouwen op zijn sterke punten om duurzame groei en ontwikkeling te bereiken. Antonio Gonsalves, Representative of the IDB en Steven Collins, Chief of Operations of the IDB, hebben op woensdag 15 juni 2022 de bewindsman inzicht verschaft in het project. De Onderdirecteur Arbeidsmarkt van het ministerie, mevrouw Naomi Esajas-Friperson, was ook aanwezig bij het onderhoud.

Mac Andrew heeft doen blijken dat hij openstaat voor alle initiatieven en inspanningen die een bijdrage leveren aan een duurzame arbeidsmarkt. Hij is daarom verheugd met dit initiatief, temeer daar het project van grote betekenis kan zijn voor ons land, vooral op het gebied van werkgelegenheid. Met dit project ziet de bewindsman vele kansen voor jongeren, maar ook andere werkzoekenden. Het Onderdirectoraat Arbeidsmarkt zal, indien het project wordt goedgekeurd door de Board van de IDB, de counterpart zijn bij de uitvoering. Een belangrijk aspect van dit project zal de digitalisering inhouden van de Dienst der Arbeidsbemiddeling. Het ligt in de lijn der verwachting, dat ook de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) meegenomen wordt in dit project om zodoende een bijdrage te kunnen leveren aan specifieke vaktraining van werkzoekenden. Partijen hebben ruimschoots van gedachten gewisseld over de uitvoering van dit project en over de sectoren die eventueel in aanmerking kunnen komen voor skillsontwikkeling.

De IDB-functionarissen hebben aangegeven dat middels dit project een handreiking wordt gedaan aan Suriname om lokaal kader klaar te stomen voor de ontwikkelingen, die er in de komende vijf jaren zullen plaatsvinden in diverse sectoren. De ontwikkelingsbank vindt dat Suriname uiteindelijk in kaart moet brengen voor welke sectoren specifieke skillsontwikkeling op gang gebracht moet worden. Ze hopen dat met de uitvoering van dit project er minder behoefte zal zijn om expertise en vaktechnische krachten uit het buitenland te halen als die zelf in het land te vinden zullen zijn. Er zullen vervolggesprekken worden ingepland om het project uit te werken. Het streven is om spoedig overeenstemming te bereiken, waardoor het project in september dit jaar van start kan gaan en in 2025 kan worden voltooid.

Vlnr: Steven Collins (Chief of Operations IDB), Naomi Esajas-Friperson (onderdirecteur Arbeidsmarkt), minister Steven Mac Andrew, Antonio Gonsalves (Representative of the IDB).

Paramaribo, 16 juni 2022

Communicatie Unit,

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken