Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Instituut van de First Lady

ICT training voor meisjes uit kindertehuizen

In verband met de Internationale Dag van de Vrouw en de Internationale Dag voor Meisjes in ICT 2023, welke respectievelijk herdacht werden op 8 maart en 27 april, heeft het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS), met ondersteuning van mijn instituut, een ICT training georganiseerd voor 22 meisjes uit 3 kindertehuizen in de leeftijdsklasse 10-14 jaar. Het gaat om de ICT trainingen Coderen I en II, die verzorgd worden door de Kinderuniversiteit Suriname. De kick-off was op zaterdag 29 april 2023 en de training duurt tot en met 17 juni 2023.

Met deze activiteit wil het BGA bijdragen aan een van de lange termijn doelen van het Gendervisiebeleidsdocument 2021-2035 namelijk: “het gebruik doen toenemen van innovatieve technologie, in het bijzonder de informatie- en communicatietechnologie, om te komen tot een grotere empowerment van vrouwen (SDG 5B)”. Door meisjes op jonge leeftijd ook te betrekken bij het creëren van digitale inhoud, kunnen ze helpen om positieve beelden van vrouwen te creëren, waardoor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen kan worden bevorderd.

“Ik vind het prijzenswaardig dat het BGA en de TAS dit project hebben geïnitieerd. Laten we de volgende generatie vrouwen inspireren en hen in staat stellen hun dromen achterna te gaan en zo bij te dragen aan een betere wereld voor ons allen. Ik wens de jonge dames heel veel succes toe met deze training.”