Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Ministerie ROM besteedt aandacht aan Wereldwaterdag

Thema: “Veranderingen versnellen”

Ad-Interim Minister Steven Mac Andrew ad-interim ROM heeft de presentatie van de workshop bezocht op woensdag 22 maart 2023. De bewindsman gaf in zijn toespraak aan, dat deze dag een heel belangrijke dag is om internationaal stil te staan bij het belang van “Water is ons Leven”. We moeten beseffen dat zonder water er geen leven mogelijk is. Dat geldt voor de mens, maar ook ecosystemen. Verder gaf de bewindsman aan, dat wij helaas moeten constateren dat deze Wereld Waterdag 2023, wereldwijd zoetwatervoorraden onder steeds grotere druk staan als gevolg van menselijk handelen, welke ongekende veranderingen teweeg brengen in land, kustgebieden en zeeën. Ook, bedankte de bewindsman de studenten van het NATIN< PTC en ADEK die hun vrijwillige bijdrage hebben geleverd om dit project in het veld uit te gaan voeren.

In het kader van Wereld Waterdag heeft het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu in samenwerking met het Ministerie van Openbare Werken studenten van het NATIN, PTC en ADEK water kwaliteitsmetingen laten doen in 3 verschillende gebieden. Het verzamelen van waterkwaliteitsmetingen werd op donderdag 2, zaterdag 4 en maandag 6 maart 2023 door de studenten uitgevoerd onder begeleiding van min.ROM en OW. De gebieden die hiervoor zijn gekozen: Saramacca Kanaal, Flora (in het verleden was er een fecaliënverwerkingsbedrijf ter plekke), Boomstreek en Sluiskreek (in het verleden was er een vuilnisstortplaats ter plekke). Met de verzamelde data van de bovengenoemde gebieden is er vandaag een presentatie gehouden door de studenten. Hierna kregen de studenten een certificaat in handen.

Het Ministerie van Openbare Werken (OW) afdeling Waterloopkundige Dienst Suriname (WLA) heeft dit project georganiseerd. Het ministerie van ROM is door het ministerie van OW gevraagd om dit project te ondersteunen. Verder wordt dit project ondersteund door het GCCA+ Phase 2 project, welke gefinancierd wordt door het Europese Unie (EU) en de United Nation Development Programme (UNDP).