Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Halfjaarlijks verslag arbeidsstatistieken 2022

Het ter beschikking stellen van arbeidsmarktinformatie over o.a. bemiddeling voor werkzoekenden, openstaande arbeidsplaatsen, vreemdelingen op de Surinaamse arbeidsmarkt, ontslag en vakscholing, geeft aan dat het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) het van groot belang acht informatie ter beschikking te stellen voor de gemeenschap.

De halfjaarlijkse data over het dienstjaar 2022 zijn tot stand is gekomen door middel van input van verschillende afdelingen van het ministerie. In de eerste zes maanden van 2022 heeft de dienst der Arbeidsbemiddeling 75 werkzoekenden geregistreerd, waarvan 22,7 % tot het mannelijk geslacht en 77,3 % tot het vrouwelijk geslacht behoort. Hierbij kan worden gesteld dat de werkzoekenden verschillende opleidingen hebben genoten. De grootste groep komt uit ‘het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs/de Middelbare Handelschool’ (16,0 %). Verder wil een groot deel van deze werkzoekenden (62,7%) graag een functie bekleden in de beroepsgroep “Administratieve beroepen”.  In totaal heeft deze afdeling ook 364 openstaande arbeidsplaatsen geregistreerd. Meer dan de helft van de openstaande arbeidsplaatsen (50,8 %) komt uit de economische sector “Administratieve en ondersteunende diensten”. Verder heeft de afdeling ook een aantal werkzoekenden verwezen naar bedrijven, helaas zijn de werkzoekenden niet in de selectie gevallen.

Ten aanzien van buitenlanders die werkzaam zijn op onze arbeidsmarkt (gastarbeiders), kan worden aangegeven dat die emplooi vinden in alle sectoren en beroepsgroepen in ons land.  In totaal zijn er 248 werkvergunningaanvragen ingediend, waarbij het resultaat is geweest 97,2 % verleend en 2,8 % niet verleend.  De meeste van de gastarbeiders zijn werkzaam in de sectoren “Handel” en “Verblijf en voeding service activiteiten”. Met betrekking tot de beroepsgroepen is de groep van “Leidinggevende beroepen” waar het merendeel is te werk gesteld. Het grootste deel van de werkvergunningen is verleend aan Filippijnen (12,9 %), gevolgd door Guyanezen en Chinezen, elk gelijk aan 10,8%.

De werkarm van het ministerie, de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO) heeft in totaal 138 personen klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Ook heeft het instituut Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC) 124 cursisten gecertificeerd.

Verder geven de ontslagcijfers aan dat 57 werknemers betrokken waren bij ontslagaanvragen, waarbij het resultaat was: 57,9 % verleend, 24,6 % niet verleend en 17,5 % ingetrokken. Ook zijn zijn aan 5 personen het certificaat voor CARICOM bekwame burger verstrekt door de commissie van Vrij Verkeer van Personen, 4 van de personen behoren tot de categorie “Afgestudeerden van de universiteit” en 1 tot de categorie “Sporters.

Tot slot geven de statistieken aan dat 30 bedrijven of organisaties betrokken waren bij werkonderbrekingen (stakingen). Het grootste deel van de betrokken bedrijven was afkomstig uit de sector “Andere service activiteiten”. Tot deze sector behoren ook de vakbonden. In deze gaat het om vakbonden die de werknemers vertegenwoordigen van o.a. medische instellingen, de overheid en parastatale bedrijven.

Paramaribo, 16 november 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken