Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en cultuur

Gemiddeld 70% opkomst op de middelbare scholen

Meer dan de helft van de scholieren en leraren van de middelbare scholen heeft zich op woensdag 12 januari 2022 aangemeld voor de eerste schooldag na de kerstvakantie. Hiermee geven zij gehoor aan de oproep van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) om zich normaal aan te melden. Van alle scholen is 70% van de scholieren op school verschenen. De groep aangemelde leraren was rond de 80%.

Het beroepsonderwijs meldt de hoogste opkomsten van de dag. Vele van die scholen hadden een bezetting van 90%. VWO, HAVO en SMO tellen een gemiddelde leerlingenopkomst van 83%. Slechts op twee scholen was de helft van het lerarenkorps wegens ziekte afwezig.

Om de opkomst te meten, gaf het ministerie de opdracht aan de schoolleiding om de data van aanwezigheid, ziekte en verzuim te verzamelen. De informatie werd vervolgens verstuurd naar de afdeling Inspectie VOS. Deze informatie zal geanalyseerd worden om de verdere stappen te bepalen. Bovendien zal deze informatie het MinOWC ook inzicht moeten geven met betrekking tot optimale voortzetting van het onderwijs in deze COVID-situatie.