Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Regionale ontwikkeling en sport

Gemberproject voor bevoorrading gemberfabriek Moengo

Het gemberproject te Perika heeft als doel de gemberfabriek te Moengo te bevoorraden zodat deze tot productie kan overgaan. Het geleverde gember zal verwerkt worden tot gemberpoeder. Recentelijk heeft het directoraat Duurzame Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) wederom haar ondersteuning verleend aan dit project door gemberplantjes te leveren. De gemberplantjes zullen gepland en verzorgd worden door een agrariër te Perika in het district Marowijne Zuid-West. DAOB directeur Hermien Pavion gaf aan dat een halve hectare stuk grond is opengestoten en opgeschoond om uitsluitend gember op te planten. Na de training verzorgd te hebben, is er gewerkt aan het irrigatie systeem. De plantjes hebben een grootte bereikt van 35 cm en zijn klaar om gepland te worden. Pavion verklaard dat na het beplanten er een evaluatie proces volgt naar het groeiproces.

Districtscommissaris Olivia Dominie zegt benieuwd te zijn naar hoe dit project zal uitpakken. Vandaar dat zij zich in hoogst eigen persoon is komen oriënteren. De DC zegt enthousiast te zijn omdat dit project een wezenlijke bijdrage zal leveren in de ontwikkeling van het district. Vandaar dat zij een ieder zou stimuleren aan landbouw te doen, omdat landbouw een bijdrage levert ten behoeve van de menselijke economie.

Ook de landbouwer in deze gaf aan dankbaar te zijn voor de begeleiding welke hij van het directoraat heeft ontvangen. “Soms wil je iets ondernemen, maar je weet vaak genoeg niet hoe dat te doen.” Hij stelt dat als dit project succesvol verloopt hij ervan overtuigd is dat meer landbouwers zich zullen aanmelden om aan dit project mee te doen. “God heeft ons gezegend met vruchtbaar land, we hebben alleen de juiste hulp nodig om deze te bewerken.”