Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector (FTBP)

Het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector (FTBP) is in 1992 opgericht middels een beheersovereenkomst tussen Stichting Planbureau en de Nationale Ontwikkelingsbank N.V. (NOB), welke bedoeld is om de particuliere sector te stimuleren en de productie te bevorderen. Het fonds is na een periode van stilstand geheractivieerd in 2022. Dit fonds heeft een specifiek karakter en onderscheidt zich daarmee van andere kredietfaciliteiten. Het FTBP biedt ondernemers de mogelijkheid geld te lenen om specifieke behoeften te financieren: van marktonderzoek tot het voorzien in korte termijn trainingen/ cursussen, compliance en certificerings trajecten.

Het doel van het FTBP is het bieden van technische ondersteuning aan de particuliere sector, middels financieringsfaciliteiten tegen een zeer lage rente voor:

  • Het uitvoeren van pilot-studies.
  • Het laten opstellen van businessplannen.
  • Het doen uitvoeren van marktstudies.
  • Het laten opstellen van sub sector en/of branche studies.
  • Het verzorgen van of het deelnemen aan trainingen.Aanvraagcategrorieën

Bedrijven kunnen financiering aanvragen voor verschillende categorieën:

Rente en Onderpand

Om de groei van het fonds te waarborgen en de kosten te dekken, wordt een minimale rente geheven op de leningen. Onderpand is vereist en kan bestaan uit onroerende goederen, roerende goederen, cessies op vorderingen, borgstellingen of garantiestellingen. De leningen worden verstrekt in Surinaamse Dollar tegen een rente van 4% en leningen in valuta worden verstrekt tegen een rente van 3%.

Toegang tot het Fonds
Het FTBP verleent financiering aan bedrijven gericht op de productie van goederen en commerciële diensten, met uitzondering van de handel. Een breed scala aan sectoren komt in aanmerking voor ondersteuning, waaronder landbouw, veeteelt, visserij, bosbouw, mijnbouw, industrie, bouw en constructie, transport, en toerisme.

Procedure voor Aanvraag en Afhandeling

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de NOB en daarvoor geldt het volgende:

  • Een volledige aanvraag omvat het invullen van een aanvraagformulier, het overleggen van relevante documenten, begrotingen en jaarverslagen (indien beschikbaar).
  • Binnen maximaal 6 weken na indiening krijgt de aanvrager een besluit, dat kan leiden tot goedkeuring en formalisatie van de kredietovereenkomst.

NOB
De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB) is al 60 jaar de enige ontwikkelingsbank in Suriname. De Staat is de enige aandeelhouder en het Ministerie van Financiën en Planning treedt op als gemachtigde van de Staat en wordt vertegenwoordigd door een Raad van Commissarissen (RvC)….lees meer over NOB>>

CONTACT INFORMATIE

KANTOORUREN

Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. 

Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector (FTBP)

Mr. Jaggernath Lachmonstraat 160-162
Paramaribo – Suriname

Telefoon : (+597)465000 | (+597)465061 | (+597)465081
Fax : (+597)497192

Maandag-Vrijdag: 7:30u -15:00u
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten