Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Eerste Nationale Geospatial Intelligence Hub Workshop Gehouden

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft op donderdag 12 oktober 2023 een cruciale workshop gehouden over de nationale Geospatial Intelligence Hub. De focus lag op het belang van het centraliseren van data voor een betere toegang en samenwerking tussen stakeholders in Suriname.

“Zonder accurate data zijn onze bedrijven, NGO’s, organisaties en overheid als het ware blind en doof,” merkte ROM-minister, de heer Dasai, op. “Dit platform zou de sleutel kunnen zijn om te zorgen voor efficiënte en geïnformeerde besluitvorming op alle niveaus.”

De CEO van NV GISSAT, de heer Stef de Ridder, omschreef de bijeenkomst als “indrukwekkend” en benadrukte dat het doel was om vast te stellen wat verschillende stakeholders verwachten van de hub. “We willen dat dit een succes wordt, en dat betekent dat we moeten luisteren naar de mensen die het gaan gebruiken,” zei De Ridder.

Diego de Maderes, een milieutechnoloog bij CODEX, sprak over hun rol in het opzetten van de hub. “Suriname staat op het punt de eerste in Zuid-Amerika te worden met zo’n gecentraliseerde hub. We zijn hier om te zorgen dat de hub alles bevat wat nodig is voor de stakeholders en om een platform te bieden dat GIS-informatie centraliseert.”

Het potentieel van deze hub kan niet worden onderschat. Door gegevens te centraliseren, wordt niet alleen de toegang voor het publiek vergemakkelijkt, maar het zal de overheid ook helpen om betere beslissingen te nemen, gebaseerd op kwalitatief hoogwaardige gegevens.

De workshop is slechts het begin van wat belooft een mijlpaal te zijn voor de data-infrastructuur van Suriname. Met verdere samenwerking en inbreng van alle betrokken partijen kan de Geospatial Intelligence Hub een lichtend voorbeeld worden voor andere landen in de regio.

Wat is de Geospatial Intelligence Hub?
De Geospatial Intelligence Hub is als een digitale kaart van heel Suriname. Het doel is om alle gegevens die we hebben over onze grond en natuur op één centrale plek te hebben. Dit maakt het makkelijker voor het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu en de Nationale Milieu Autoriteit om plannen te maken en beslissingen te nemen over hoe we ons land gebruiken.

Suriname heeft veel bossen, wel bijna 90% van ons land. Deze bossen helpen veel CO2, een schadelijk gas, op te vangen. Met deze hub kunnen we beter zorgen voor onze bossen en natuur.

De Geospatial Intelligence Hub is niet alleen voor experts. Iedereen kan er gebruik van maken om te zien hoe ons land wordt gebruikt. Dit kan helpen bij het maken van beslissingen over bijvoorbeeld waar nieuwe wegen of gebouwen moeten komen.

Dit project is belangrijk voor de toekomst van Suriname. Het zorgt ervoor dat we goed voor onze natuur kunnen zorgen en dat we slimme keuzes maken voor de ontwikkeling van ons land.