Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Eerste Nationale Commissie Inclusieve Arbeidsmarkt geïnstalleerd

Minister Steven Mac Andrew heeft op woensdag 13 maart 2023 de eerste Nationale Commissie Inclusieve Arbeidsmarkt geïnstalleerd voor de duur van twee jaren onder voorzitterschap van de rechtsgeleerde Mohnie Babullal. Deze commissie vloeit voort uit de Wet Gelijke Behandeling, die in oktober 2022 is aangenomen door de Nationale Assemblee. De commissie zal de minister moeten adviseren met betrekking tot de implementatie van de gelijkheidsverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en het meerjarenbeleid alsook het werkplan om gelijke behandeling betreffende arbeid te realiseren. De taken van de commissie komen in grote lijnen neer op het doen van adviezen aan de minister ter bevordering van gelijke behandeling van werkzoekenden en werknemers. De Commissie zal jaarlijks verslag moeten uitbrengen aan de minister over haar verrichtingen en haar bevindingen.

Bij de installatie zei de minister dat in de annalen van het ministerie dit moment zal worden vastgelegd als de eerste keer dat de Nationale Commissie Inclusieve Arbeidsmarkt wordt bemenst na aanname van de wet. Afgezien hiervan staat deze eerste Nationale Commissie volgens hem voor de uitdaging om pionierswerk te verrichten. Tegen die achtergrond beschouwt hij deze installatie als een historisch moment voor zowel het ministerie als voor de commissieleden. De bewindsman heeft mevrouw Babullal weten te interesseren voor het voorzitterschap, gezien haar deskundigheid, ervaring en inzichten op het vlak van de arbeidswetgeving en het arbeidsrecht. De keus is ook op haar gevallen volgens Mac Andrew, omdat ze de voorzitter is van het Arbeidsadviescollege (AAC), welke een cruciale rol zal moeten vervullen als uiteindelijk de adviezen van de Nationale Commissie voor de nodige vervolgstappen op de agenda van het college belanden. De bewindsman achtte het belangrijk dat de voorzitter van het AAC ook leiding geeft aan de Nationale Commissie Inclusieve Arbeidsmarkt voor de nodige synergieën. Volgens hem is Babullal in staat om samen met de overige commissieleden baanbrekend werk te verrichten.

Mac Andrew vindt het noodzakelijk dat inclusiviteit wordt gegarandeerd, waardoor elke werkzoekende alsook elke werknemer een eerlijke kans kan maken op respectievelijk de arbeidsmarkt en op de werkvloer. Hij kijkt daarom reikhalzend uit naar de eerste adviezen en voorstellen van de commissie om gericht beleid te kunnen ontwikkelen ter vergroting van de gewenste inclusiviteit op het vlak van arbeid. De voorzitter, Babullal, heeft de minister bedankt voor het vertrouwen in haar en in de leden gesteld en verzekerde de bewindsman dat het vertrouwen niet zal worden beschaamd. In de commissie die uit 7 leden bestaat zitten verder: Shoblina Chotkan-Somai (Arbeidsmarkt/AWJ), Jason Menso (JIZ/AWJ), Merlien Adriaans-Nelson (Arbeidsinspectie/AWJ), Monique Vanenburg (BINI), Dinish Dinai (RAVAKSUR), Reshma Ramkhelawan (VSB) en Shandhya Ramdas (AWJ) die als secretaris is toegevoegd.  

Paramaribo, 23 maart 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Installatie Nationale Commissie Inclusieve Arbeidsmarkt: Jason Menso, Merlien Adriaans-Nelson, Shandhya Ramdas (secretaris), Minister Steven Mac Andrew, Mohnie Babulall (voorzitter), Monique Vanenburg, Shoblina Chotkan-Somai.