Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Volksgezondheid

Driedaagse Suïcide Preventie-training verzorgd in Nickerie

Zelfbeschadiging oftewel suïcide staat in de regio op de derde plaats van meest voorkomende doodsoorzaken. In het kader van de recente stijgingen van suïcides in het district Nickerie heeft het ministerie van Volksgezondheid, met name de afdeling Non-Communicable Diseases en Mental Health op het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), in samenwerking met de Pan-American Health  Organization (PAHO), van 31 mei tot en met 02 juni 2022 een driedaagse Suïcide Preventie-training verzorgd in Nickerie.

De training werd verzorgd door klinisch psycholoog van het ministerie/BOG (Medisch Opvoedkundig Bureau) mw. M. Plein MSc, ondersteund door de mental health focal point van het ministerie, mw. S. Omanette BSc en de Nationale PAHO/WHO NCD en Mental Health Consultant, Dr. W. Emanuelson-Telgt MSPH. De participanten waren eerstelijnszorgverleners van RGD, MMC, leerkrachten en diverse sleutelpersonen (counselors, maatschappelijk werkers, zorgleraren, etc) ter preventie en reductie van het suïcide fenomeen in het district.

De training bestond uit 7 modules waaronder: inleiding tot zelfbeschadiging/suïcide, vragen over zelfbeschadiging/suïcide, communicatievaardigheden, beoordeling van zelfbeschadiging/suïcide, begeleiding, follow-up en suïcidepreventiestrategieën. Gezien de ernst van de situatie in Nickerie is met de participanten gebrainstormd over de knelpunten die in Nickerie op de voorgrond treden en de mogelijke interventies die gekoppeld kunnen worden. De training werd afgesloten met een toets voor het behalen van een certificaat.

Vermeldenswaard is dat de training (vertaald naar het NL) online te volgen is via de PAHO-virtual campus (Self learning courses), https://www.campusvirtualsp.org/en/courses/self-learning.