Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Defensie

Doodstraf geschrapt uit Wetboek Militair Strafrecht

Met algemene 37 stemmen heeft De Nationale Assemblee (DNA) op donderdag 12 augustus 2021 de doodstraf officieel ook als hoofdstraf geschrapt uit het Wetboek van Militair Strafrecht (G.B. 1975 no. 173). Om volledig te kunnen voldoen aan de bepalingen in het Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten (Bupo-verdrag) en om toe te kunnen treden tot het tweede Facultatief Protocol van dit verdrag, heeft het ministerie van Defensie besloten de afschaffing van de doodstraf te actualiseren. Het tweede Facultatief Protocol van het Bupo-verdrag heeft als doel volledige afschaffing van de doodstraf. Suriname heeft op 28 december 1976 het Bupo-verdrag geratificeerd. Hierdoor heeft Suriname de verplichting om zijn nationale wet- en regelgeving zodanig aan te passen aan de bepaling van dit verdrag. In 2015 is hiermee een aanvang gemaakt met de herziening van het Wetboek van strafrecht. Daarmee heeft een belangrijke wijziging plaatsgevonden, namelijk de afschaffing van de doodstraf uit het commune strafrecht. Met de wijziging in het Wetboek van Militair Strafrecht komt de doodstraf nergens meer voor in de Surinaamse strafwetgeving. Dit is een belangrijke mijlpaal.

Volgens Defensieminister Krishna Mathoera is de doodstraf in strijd is met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), waarin staat opgenomen dat een ieder het recht heeft op leven. Er is daarom ook een trend in de wereld te merken waarbij heel veel landen, inmiddels meer dan 140 landen, de doodstraf afschaffen uit hun nationale wetgeving. De hoofdstraf in het Wetboek van Militair Strafrecht is nu  levenslange gevangenisstraf.