Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Defensie

Diverse ontwikkelingen onderdirectoraat Financiën (Deel 2)

Diverse opleidingen en trainingen (zowel lokaal en als internationaal) zijn ondanks de beperkte middelen in het dienstjaar 2021 gerealiseerd. Eén van deze opleidingen  is voor de Militaire Politie, waardoor ingespeeld is op de onderbezetting bij dit krijgsmachtsdeel. “Hierdoor is er geïnvesteerd in het personeel”, zegt Jayant Bidesie, onderdirecteur Financiën. Er is vervolgens een inventarisatie gedaan van alle materieel, waarna er een onderhoudsplan daaraan werd gekoppeld met verbruiksvoorwaarden.

Het onderdirectoraat heeft een transparant administratiesysteem opgezet waarbij er maandelijks rapportages worden uitgebracht aan het bevoegd gezag over de uitgevoerde werkzaamheden. “Wij hebben procedures uitgeschreven van het operationele om de juiste manier van aanvragen op te maken en de middelen op te vragen”, stelt de onderdirecteur. De communicatie met interne en externe stakeholders is volgens Bidesie ook verbeterd. Er is nu nog meer betrokkenheid van personeelsleden bij besluitvorming binnen het onderdirectoraat.