Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en cultuur

Directeur Beroepsonderwijs en delegatie oriënteren zich op Natin-complex in Commewijne

De directeur Beroepsonderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), mw. Gracia Valies-Ormskirk heeft op woensdag 22 december 2021 een oriëntatiebezoek gebracht aan het in aan het scholencomplex in Commewijne dat in aanbouw is. Gedurende vijf jaar zouden er geen activiteiten op de locatie zijn uitgevoerd.

Bij haar oriëntatie was de departementsdirecteur vergezeld door enkele staffunctionarissen en staatsadviseur dr. Gregory Rusland. De Natin-leerkrachten Fauzia Abdoelrahman en Michael Kariem hebben de delegatie gedetailleerd geïnformeerd over het ontstaan en de huidige stand van zaken van het gebouw. De leerkrachten vroegen om ondersteuning van de staatsadviseur om het gebouw een bestemming te geven, waarbij Natin-onderwijs gebracht kan worden naar het district Commewijne.

Met het oog hierop werd door directeur Valies-Ormskirk aangegeven, dat het decentralisatiebeleid van minister Marie Levens erop gericht is om het gebouw in te zetten voor onder andere het verzorgen van het Natin-onderwijs. Dit zal gerealiseerd moeten worden met de nodige ondersteuning van relevante departementen.

De bedoeling is om enkele richtingen van het Natin dichterbij de scholieren in Commewijne te brengen. De staatsadviseur gaf aan dat hij voldoende vertrouwen heeft in het MinOWC om het volgend schooljaar een aanvang te maken met het Natin-onderwijs in district Commewijne, zodat de scholieren niet meer naar Paramaribo hoeven af te reizen. Hij stelde voor om te werken naar de start in oktober 2022.

Aangezien deze problematiek al bekend was bij de leiding van het MinOWC, zal met voortschrijdende ondersteuning van onder andere de staatsadviseur, gewerkt worden aan het uitvoeren van het actieplan met de belangrijkste stakeholders om het Natin-onderwijs in het district Commewijne van de grond te krijgen.