Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Delegatie ROM oriënteert zich in de goudvelden

Ad-Interim minister Steven Mac Andrew en zijn technische delegatie vanuit het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu hebben zich op zaterdag 1 april 2023 georiënteerd in het district Brokopondo, waar er aan illegale goud zowel zandwinning op kleine schaal geëxploiteerd wordt.

Fotoverslag min.ROM:

Onder begeleiding van de Districtscommissaris (DC) Ludwig Mendelzoon van het district Brokopondo en zijn delegatie, werden enkele illegale goudvelden aangedaan en gecontroleerd. Ook, heeft Mendelzoon aandacht en ondersteuning gevraagd aan de bewindsman ten aanzien van het dorp compagnie kreek.

De bewoners van het dorp compagniekreek maken zich ernstig zorgen voor de problemen waarmee ze te kampen hebben onder andere, ziekte van wijl, diarree, muskietenplaag zoals dengue, malaria. Verder wateroverlast, klimaatverandering en landdegradatie. Daarnaast, vragen de bewoners ook ondersteuning aan de bewindsman voor het rehabiliteren van de gebieden die verlaten zijn door de illegale gouddelvers. Wij willen graag huizen en een sportveld voor de jeugd op de verlaten gebieden bouwen, gaven de bezorgde bewoners van het dorp aan.

Minister Steven Mac Andrew heeft inmiddels de eerste handreiking aangeboden aan de DC alsook de bewoners van het dorp Compagnie kreek, door een bijeenkomst te regelen in Paramaribo, zodat zei hun misnoegen, noden en kreten kunnen uiten en gezamenlijk met de Overheid tot een oplossing komen.

De focus was gericht op de gebieden die het meest aangetroffen zijn door illegale goud en zandwinning:

1: Dorp Tapuripa (illegale goudwinning)

2: Compagniekreek (achtererf van de bewoners wordt er aan illegale goudwinning gedaan)

3: Brownsweg (aan weerszijde van de weg wordt er aan illegale goudwinning gedaan)

De oriëntatie werkzaamheden zullen oplossingsgericht worden voortgezet door het ministerie ROM.

Ook, was er al in de planning om dit jaar 2023 bewustwording campagnes uit te gaan voeren in verschillende districten waaronder ook Brokopondo geïdentificeerd is.