Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

De ministers van milieu van landen in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied nemen verklaring aan in het kader van COP28

De 23ste vergadering van het Forum van Ministers van Milieu van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd gehouden van 24 oktober tot en met 26 oktober 2023. Tijdens deze vergadering zijn verschillende milieugebieden besproken, waaronder: klimaatverandering, biodiversiteit en ecosystemen, chemicaliën en afval beheer, waterveiligheid en regionale perspectieven op mondiale agenda’s en regionale samenwerking op weg naar een duurzaam beheer van de oceanen. 

Bij de sluiting van het 23ste Forum is de gezamenlijke verklaring van ministers aangenomen door de regeringen van de regio, waarin gemaakte afspraken met betrekking tot de eerdergenoemde gebieden zijn opgenomen. 

In de week van 23 t/m 26 oktober 2023 hebben medewerkers van het ministerie van ROM ook deelgenomen aan een NDC-tracking training en de vergadering van de Climate Technology Centre and Network (CTCN).

De NDC van Suriname bespreekt de 4 grote emissie factoren, het bos, energie sector, agrarische sector en transport en infrastructuur, die samen ongeveer 70% van de emissies uitstoten. De “NDC-tracking” workshop had als voornaamste doel de informatie die nodig is om de NDC-mitigatie verplichtingen te volgen. 

Tijdens de CTCN-vergadering zijn lopende projecten in de verschillende landen gepresenteerd om het succes van het CTCN uit te beelden. Ook Suriname heeft een projectvoorstel ‘Enhance the resilience of Suriname´s water supply system by managing aquifer recharge (MAR) and utilizing drought risks modeling as a decision-making tool for climate change adaptation measures’ ingediend. Tijdens dit evenement is medegedeeld dat het voornoemd project is goedgekeurd en zal worden geïmplementeerd. Dit was een van de belangrijke outputs van de meeting voor Suriname.