Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Cook-out ter gelegenheid 76 jaar Arbeidsinspectie

In verband met het 76-jarig bestaan van de Arbeidsinspectie hebben de aspirant-inspecteurs het initiatief genomen om uit eigen zak een cook-out te organiseren voor het personeel van het directoraat Arbeidsinspectie. Dit gebeurde op vrijdag 10 maart 2023 op het terrein van de Arbeidsinspectie aan de Gemenelandsweg. De cook-out had geen fundraising karakter zoals dat meestal het geval is in ons land, integendeel waren de verschillende klaargemaakte gerechten en snacks vrij voor consumptie voor alle aanwezigen. De aspirant-arbeidsinspecteurs hebben hiermee een statement willen maken naar alle werkenden toe, dat koken voor elkaar op het werk de saamhorigheid en solidariteit onder collega’s verhoogt in tijden wanneer de situatie ietwat precair is.

Minister Steven Mac Andrew en enkele directieleden van het ministerie van AWJ, hebben persoonlijk hun felicitaties uitgebracht aan de inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie, Rowan Noredjo, en zijn personeel. De bewindsman waardeert het initiatief van de aspirant-inspecteurs ten zeerste om middels een cook-out de onderlinge eendrachtigheid en verbondenheid onder collega’s te demonstreren. Hij hoopt dat deze drijfveer haar positieve impact zal hebben op de uitvoering van de voornaamste taak van de Arbeidsinspectie, namelijk het toezien op de naleving van de arbeidswetgeving. Hij herinnerde de inspecteurs erop dat de Arbeidsinspectie een vooraanstaande positie inneemt in het streven van de regering naar decent work voor alle werkenden in ons land. De minister heeft de directie, staf en het personeel van de jarige Arbeidsinspectie verzekerd dat hij zich zal blijven inzetten om het directoraat toe te rusten met de benodigde werkattributen en materieel om de controlewerkzaamheden landelijk te kunnen uitvoeren. Over de cook-out zelf, was zijn conclusie dat het lekkere eten dat hij van de verschillende ‘koks’ mocht proeven, veel zegt over de kookkunst van de aspirant-inspecteurs. Inspecteur-generaal, Noredjo, motiveerde zijn personeel om de gedemonstreerde teamspirit te behouden en zelfs te vergroten. Hij wil de talenten, drijfveren en energie van zijn personeel volledig benutten en omzetten in successen voor de Arbeidsinspectie.

Op 1 maart 1947 is de ‘Dienst der Arbeidsinspectie en Veiligheidswezen’ ingesteld. Dit geschiedde middels een Gouvernementsbesluit van 14 oktober 1946. De dienst ressorteerde toen onder het ministerie van Sociale Zaken en Immigratie. Zowel de instelling van de ‘Dienst Arbeidsinspectie en Veiligheidswezen’ als de instelling van de ‘Bemiddelingsraad voor geheel Suriname’ (26 september 1946), is het resultaat geweest van sociale dialoog en tripartisme die in Suriname door gouverneur Johannes Brons zijn geïntroduceerd in de jaren veertig.

Paramaribo, 11 maart 2023

Communicatie Unit                      

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Een impressie van de cook-out ter gelegenheid van het 76-jarig bestaan van de Arbeidsinspectie.