Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Commisie beoordelingscriteria ontslagaanvragen vastgesteld

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft de commissie “Beoordelingscriteria Ontslagaanvragen” ingesteld. De ontslagcommissie heeft tot taak om de aanvragen van werkgevers om een ontslagvergunning voor de opzegging van de dienstbetrekking met de werknemer te beoordelen. De Arbeidsinspectie die ook zitting heeft in de commissie heeft tot taak om ten aanzien van de melding van de beëindiging van de dienstbetrekking wegens dringende reden te besluiten of er wel of geen bezwaar bestaat tegen de opgegeven reden(en). De installatie heeft op maandag 14 februari plaatsgevonden.

De algemene doelstelling van de commissie is het concipiëren van een beschikking met beoordelingscriteria Ontslagvergunningsaanvragen en ontslagmeldingen en een beschikking waarin het huishoudelijk reglement voor de Ontslagcommissie en de Arbeidsinspectie wordt vastgesteld. De Ontslagwet 2018 is op 01 november 2018 inwerking getreden. Ingevolge artikel 2 lid 1 van de Ontslagwet 2018 is het een werkgever verboden om de dienstbetrekking met de werknemer te beëindigen zonder ontslagvergunning verleend door of namens de Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Verder is in de wet opgenomen dat indien ontslag wordt aangezegd wegens dringende reden, de werkgever verplicht is dit binnen 4 werkdagen schriftelijk te melden bij het Hoofd van de Arbeidsinspectie onder opgave van de dringende reden.

De Commissie Beoordelingscriteria Ontslagvergunningsaanvragen en ontslagmeldingen wordt belast met de volgende bijzondere taken: het bestuderen van de Ontslagwet; het bestuderen van de jurisprudentie inzake beoordelingscriteria met betrekking tot ontslagzaken; het consulteren van de vakbeweging en het bedrijfsleven en de relevante overheidsafdelingen binnen en buiten het Ministerie van Arbeid; het formuleren en aanbieden van de beoordelingscriteria voor ontslagzaken; het vaststellen van een huishoudelijk reglement voor de Ontslagcommissie en de Arbeidsinspectie.

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid,Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft de commissie
“Beoordelingscriteria Ontslagaanvragen” ingesteld.

De commissie bestaat uit vijf (5) functionarissen. Drie (3) functionarissen van het onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken (JIZ) en een (1) functionaris van het juridisch Bureau van de Dienst der Arbeidsinspectie en een (1) externe functionaris. De commissie wordt geleid door Glenn Piroe met als leden Meena Kandhai- Ramai, Wihtley Lodik, Maureen Held, Glenn van der San en Jean Moerawi als secretaris.

Paramaribo 14 februari 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken