Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en cultuur

Centrum voor nascholing leerkrachten officieel geopend

Met als doel het professionaliseren van mensen die betrokken zijn bij het onderwijs is op vrijdag 18 februari 2022 het Centrum voor Nascholing in Suriname (Cenasu) officieel in gebruik genomen. Op 11 november 2011 werd dit centrum gelaunched en is onlangs het tienjarig bestaan herdacht. Het Cenasu-gebouw is gevestigd aan de achterzijde van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) aan de Dr. S. Kafiluddistraat. Dit centrum is er voor het onderwijzend en niet onderwijzend personeel van het ministerie. Het Cenasu-gebouw is gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).

Cenasu-directeur Rosanda Apai-Courtar heeft de aanwezigen tijdens een presentatie geïnformeerd over de werkzaamheden van het instituut en de toekomstplannen. Volgens Romaira Wiebers, leerkracht op de Openbare School Munder, wordt Cenasu door leerkrachten gezien als steunpilaar. Met het tot stand komen van dit gebouw toont het MinOWC dat zij gaat voor professioneel onderwijs in het land.

Volgens staatsadviseur Gregory Rusland symboliseert de faciliteit de basis die gelegd moet worden voor ontwikkeling. Kinderen moeten zodanig worden klaargemaakt dat zij tools in handen krijgen om als het zover is hun rol in de samenleving op een goede manier te kunnen vervullen. “Wat wij willen is dat naarmate de ontwikkelingen in het land plaatsvinden, Suriname niet achterblijft. Er moeten tools aangereikt worden aan de leerkrachten, zodat de kinderen goed terechtkomen,” zei de staatsadviseur.

Minister Marie Levens benadrukte tijdens haar toespraak dat elk kind telt. “Waar het kind zich ook bevindt, wij gaan onderwijs brengen.” De minister haalde aan dat er in het zuiden van Suriname kinderen zijn die nog nooit naar school zijn geweest en dat er samen met een niet-gouvernementele organisatie en de dorpsgemeenschap wordt gebouwd. Verder kaartte de bewindsvrouw aan dat meertaligheid op school formeel is toegestaan.

Onderwijs bepaalt de ontwikkelingsrichting van een land en daarom zal het MinOWC meer geld op zijn begroting moeten krijgen. Dit zei assembleevoorzitter Marinus Bee. De voorzitter zei ervoor te zullen pleiten dat de begroting van het MinOWC wordt opgeschroefd. President Chandrikapersad Santokhi gaf in zijn toespraak aan dat de regering stapvoets verandering teweegbrengt in alle sectoren. Hij voerde de aanwezigen terug naar zijn periode als minister van Justitie en Politie. In die periode zag het staatshoofd dat er veel drop-outs waren en volgens het onderwijsveld en thuisfront ook zeer moeilijk opvoedbare kinderen die vaak in conflict kwamen met de justitie. Er is toen beleid ontwikkeld en het resultaat daarvan was het doorgangscentrum Opa Doelie. Al deze kinderen die door vele leerkrachten volgens de president werden weggestuurd en terechtkwamen bij de poort van justitie hebben met de beste cijfers toch een diploma behaald.