Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Missie Diitabiki en Langatabiki i.h.k.v. Extended NAMA Project

Het Extended NAMA-project, wordt uitgevoerd. Dit ambitieuze project dat volgens het Biosweet Concept ten uitvoer wordt gebracht, heeft als doel gemeenschappen in het binnenland van continu schoon en veilig drinkwater, hernieuwbare energie en telecommunicatie te voorzien, evenals het stimuleren en ondersteunen van bio-economische activiteiten. Het United Nations Development Programme (UNDP) heeft met het Ministerie van […]

Presentatie Ontwerp Mijnbouwwet en conceptwet instelling DAS

Het mijnbouwbeleid in Suriname ondergaat een hervorming met als doel een winstgevende en duurzame ontwikkeling van de mijnbouwsector te bevorderen. In dit kader wordt de mijnbouwwet aangepast en de instelling van de Delfstoffen Autoriteit Suriname (DAS) voorbereid. Deze autoriteit zal verantwoordelijk zijn voor het bevorderen, coördineren, reguleren, zelfstandig monitoren en inspecteren van de activiteiten in […]

NH voert watermissie uit

Startsein waterprojecten te boven-Saramacca en boven-Suriname Schoon en veilig drinkwater is essentieel voor het leven van de mens en vormt de basis voor gezondheid. Het zesde Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG 6) van de Verenigde Naties streeft ernaar om tegen 2030 toegang tot schoon en veilig drinkwater voor iedereen te waarborgen. Dit doel is niet alleen gericht […]

Inspectie zonne-energiesysteem Wanhatti gelijktijdig opfristraining

Te Wanhatti in het district Marowijne is ten behoeve van de school een zonne-energiesysteem opgezet. In dit kader heeft een delegatie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen; het directoraat Energie, het dorp bezocht. Tijdens dit bezoek is het zonne-energiesysteem geïnspecteerd en is een opfristraining verzorgd aan bewoners van het dorp, verantwoordelijk voor onderhoud van het standalone […]

Suriname streeft naar leiderschap in regionale energiemarkt

Paramaribo, 4 juni 2024 – Suriname staat op het punt om een leidende rol te vervullen in de regionale energiemarkt, een ontwikkeling die niet alleen gunstig is voor het land zelf, maar ook zal bijdragen aan de welvaart van de Caribische en Zuid-Amerikaanse regio’s. Dit zei president Chandrikapersad Santokhi tijdens de opening van de Suriname […]

NH-minister bespreekt handhaving mijnbouwwetgeving met zandputhouders

Minister David Abiamofo van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft met districtscommissaris Sherin Bansi-Durga en mijnbouwrechthouders die in het district Saramacca actief zijn, gesproken. Dit gesprek vond plaats ten kantore van de bewindsman in het kader van de handhaving van de mijnbouwwetgeving. De wegen in Saramacca bevinden zich in deplorabele staat door het transport […]

Stakeholders overleggen over duurzame oplossingen Kleinschalige Goudmijnbouw Nieuw Koffiekamp

In het kader van het vinden van duurzame oplossingen voor de kleinschalige goudmijnbouw te Nieuw Koffiekamp, Brokopondo, zijn diverse stakeholders op 23 mei in overleg geweest. Onder de belanghebbenden bevonden zich afgevaardigden van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), vertegenwoordigers van multinational ZIJIN ROSEBEL GOLD MINES […]

UNDP-ondersteuning GEF GOLD+ project vastgelegd in LoA

In het kader van de uitvoering van het project “GEF GOLD+ Advancing Formalization and Mercury-Free Gold in Suriname” hebben minister David Abiamofo van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en de Deputy Resident Representative van het United Nations Development Programme (UNDP), Berdi Berdiyev, een Letter of Agreement (LoA) ondertekend. Deze ondertekening vond plaats op 22 […]

Mijn inspecteurs Natuurlijke Hulpbronnen getraind naar internationale standaarden

Mijn inspecteurs van de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD), Ordening Kleinschalige Goudsector (OKGS) en het Bauxiet Instituut Suriname (BIS) hebben de training Mining Inspection afgerond. De training, die zowel theoretisch als praktisch van aard was, vond plaats van 8 april tot en met 3 mei en had tot doel om mijn inspecteurs in staat te stellen […]