Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Directoraat Nationale Veiligheid (DNV)

De organisatie-éénheid Nationale Veiligheid is belast met de coördinatie van alle vraagstukken de Nationale Veiligheid rakende in de ruimste zin des woords. Aan het hoofd van deze organisatie-éénheid staat de Directeur Nationale Veiligheid, die tevens optreedt als Nationale Veiligheidsadviseur van de President. In zijn functie wordt de directeur ondersteund door het Directoraat Nationale Veiligheid. De […]

Politieke- en Beleids Aangelegenheden (PBA)

Binnen de organisatie eenheid Beleidsaangelegenheden vallen de Raadsadviseurs van de president en het Secretariaat Beleidsaangelegenheden. De raadsadviseurs van de president zijn belast met: het informatie aan de president verstrekken plus integrale bijstand en ondersteuning te verlenen aan de uitvoering van het regeringsbeleid; aan de President gefundeerde informatie te verschaffen over nationale en internationale ontwikkelingen, die […]

Bestuurlijke en Administratieve Aangelegenheden (BAA)

Binnen deze organisatie eenheid vallen de afdelingen: Algemene zaken, waaronder het administratiefrechtelijk verkeer tussen het Kabinet van de President en de Departementen van Algemeen Bestuur Personeelszaken; Financiële en Begrotingszaken; Documentatie en Informatievoorziening; De directeur Bestuurlijke- en Administratieve Aangelegenheden heeft de leiding over deze afdelingen en is ook belast met de administratieve voorbereiding en afhandeling van […]

Directoraten

Bestuurlijke en Administratieve Aangelegenheden (BAA)Centrale Beleidscoordinatie en – Monitoring (CBCM)Algemene Zaken (AlZa)e-Government (e-Gov)De Nationale Veiligheid (DNV)