Ontwikkeling Routekaart voor training gericht op werkgelegenheid in afrondende fase

In het kader van het project ‘Labor Market Alignment with New Industries’ (Afstemming van de arbeidsmarkt op nieuwe industrieën), dat door het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) met financiering van de Inter-American Development Bank (IDB) wordt uitgevoerd, heeft minister Steven Mac Andrew op 6 november 2023 een ontmoeting gehad met de ILO consultants […]

SIVIS en FNV lopen vooruit op verbetering van de arbeidsomstandigheden in Suriname

De ontwerpwet houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden,  Arbeidsomstandighedenwet 2019 (Arbowet) ligt reeds geruime tijd bij De Nationale Assemblée (DNA), voor behandeling. Vanuit het Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS), is nagedacht over de noodzaak van deze wet die van grote betekenis kan zijn in het streven van Suriname om de Sustainable […]

Commissie Evaluatie Ontslagwet 2018 in laatste fase

De Commissie Evaluatie Ontslagwet 2018 heeft op dinsdag 20 november 2023 een validatiesessie gehouden in Torarica voor stakeholders van de overheid alsook de vakbeweging, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dit, ter bespreking van een breed gedragen advies van de stakeholders om te komen tot verbetering van de werking van de Ontslagwet 2018. Minister Steven Mac […]

Country Sales manager KLM voor kennismaking bij minister AWJ

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft de nieuwe, tevens eerste Surinaamse en vrouwelijke Country Sales Manager voor Suriname & Guyana bij de KLM Royal Dutch Airlines, Nalini Kanhai, op vrijdag 10 november 2023 voor een kennismakingsbezoek ontvangen. Bij deze gelegenheid heeft de minister Mac Andrew haar in grote lijnen geïnformeerd […]

Achttien vrouwen uit Moengo en omgeving ontvangen SAO certificaat Textiele Werkvormen

Achttien (18) vrouwen uit Moengo en omgeving hebben op zaterdag 4 november 2023 een certificaat ontvangen voor het succesvol afronden van de vaktraining Textiele Werkvormen van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO). De focus lag op het vervaardigen van (hoes) lakens, kussenslopen en handtassen. De training is georganiseerd door stichting B’Art, Culture & Sport Empowerment in […]

Minister Steven Mac Andrew heeft onderhoud met USAID

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op donderdag 2 november2023 de Amerikaanse ambassadeur Robert Faucher en de heer Mervyn Farroe, Regional Representative van de United States Agency for International Development / Eastern and Southern Caribbean (USAID/ESC) ontvangen voor een onderhoud in het kader van een bezoek, welke laatstgenoemde bracht aan […]

Tweede termijn Marijke Mangal als manager FVO 

Met de ondertekening van een arbeidsovereenkomst tussen minister Steven Mac Andrew en Marijke Mangal voor een 2e termijn als manager van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO), wordt invulling gegeven aan de verdere operationalisatie van het FVO, dat belast is met de betaling van ouderschapsverlof. De arbeidsovereenkomst is op 31 oktober 2023 getekend op het ministerie van Arbeid […]

AWJ en Juspol werken samen aan resocialisatie en re-integratie van personen in detentie 

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken hebben een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend om middels het verzorgen van vakscholing en ondernemerschapstraining gedetineerden handvaten te bieden om na hun detentie aan de slag te kunnen, hetzij als werknemer, hetzij als micro-ondernemer. Het gaat om een project […]