Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

CARICOM Youth Development Action Plan wordt uitgevoerd in Suriname

Suriname is een van de drie lidlanden van de CARICOM waar een proef wordt gedraaid (pilot) over de monitoring en evaluatie bij de uitvoering van het CARICOM Youth Development Actieplan (CYDAP) dat wordt herzien. Tegen deze achtergrond heeft het CARICOM-Secretariaat op dinsdag 2 november en woensdag 3 november 2022 in Torarica, het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) en overige stakeholders geconsulteerd. Het CARICOM Youth Development Actieplan beoogt een gunstig kader te scheppen voor lidlanden van de CARICOM om de toegang tot ontwikkelingskansen voor jongeren in de regio te vergroten. De monitoring en evaluatie die de CARICOM wenst te toetsen bij de uitvoering van het actieplan in ons land, heeft vooral betrekking op de rol van het ministerie bij de uitvoering van het bedoeld plan.

De directeur Jeugdzaken, Genti Mangroe, heeft bij de aanvang van de consultatie een verband gemaakt tussen het nationaal jeugdbeleid en het CARICOM Youth Development Actieplan. Ze heeft zowel de vertegenwoordigers van de CARICOM als het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF), inzicht verschaft in het nationaal jeugdbeleid en over het Surinaams ontwikkelingsconcept Youth POWER dat ten grondslag ligt aan het nationaal beleid. Hierbij wordt volgens haar de focus gelegd op participatie, ontwikkeling, weerbaarheid, economische groei en rechten van jongeren. Voorts heeft de directeur van Jeugdzaken een toelichting gegeven op het jeugdprofiel dat het ministerie heeft ontwikkeld en dat als richtsnoer dient voor alle personen en organisaties die zich richten op het welzijn van jongeren in ons land. Mangroe heeft er alle vertrouwen in dat het nationaal beleid, gebaseerd op zowel het ontwikkelingsconcept als het profiel, zal resulteren in het streven van de CARICOM, namelijk het vergroten van ontwikkelingskansen voor jongeren.

De herziening van het CARICOM Youth Development Actieplan wordt ondersteund door UNICEF. De heer, Nicolas Pron, UNICEF-vertegenwoordiger voor zowel Guyana als Suriname is ervan overtuigd dat zowel de inspanningen van het ministerie als de CARICOM een boost zullen geven aan de gewenste ontwikkeling van jongeren in Suriname. Hij noemde in dit verband de groep van risico jongeren die extra aandacht en begeleiding behoeft. Hij heeft benadrukt dat de uitvoering van dit plan prioriteit geniet bij UNICEF en verheugt hij zich al om in samenwerking met de CARICOM dit plan tot een succesvol eind te brengen. Hij heeft verzekerd dat UNICEF, Suriname zal blijven ondersteunen bij het bevorderen van het welzijn van jongeren. De UNICEF -vertegenwoordiger vroeg de aandacht van alle genodigden om de doelen van het CYDAP goed door te nemen met het oog op de focuspunten die moeten leiden tot duurzame ontwikkeling van jongeren in de regio. Het actieplan zal worden uitgevoerd met financiële en technische bijstand van UNICEF.

Michelle Small Bartley, plaatsvervangend programme manager jeugdontwikkeling bij het CARICOM- secretariaat heeft aangegeven dat de CARICOM prioriteit geeft aan de ontwikkeling van jongeren. Zij heeft benadrukt dat de ontwikkeling van jongeren een belangrijk punt is, waarop de CARICOM zich zal focussen. De CARICOM ziet 2023 als het jaar voor ontwikkeling van jongeren. De consultatie beschouwt zij als waardevol om vast te kunnen stellen op welke wijze de ontwikkeling van jongeren op nationaal en regionaal niveau beter kan worden aangepakt. Ze vindt dat de tijd is aangebroken om meer dan ooit te investeren in jongeren en hun toekomst. De herziening van het actieplan is volgens haar een goede stap naar duurzame ontwikkeling voor jongeren.

Paramaribo, 7 november 2022

Communicatie Unit van het Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

In het midden: Nicolas Pron, UNICEF-vertegenwoordiger voor Guyana en Suriname en Genti Mangroe, directeur Jeugdzaken. Voorts functionarissen van UNICEF en CARICOM, alsook vertegenwoordigers van verschillende ministeries.