Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Capaciteit 13 medewerkers onderdirectoraat Arbeidsmarkt versterkt

Dertien (13) medewerkers van het  onderdirectoraat Arbeidsmarkt  van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), hebben de training ‘Sociale vaardigheden en werkethiek’ met  succes afgerond.  Deze training is verzorgd in het kader van verdere capaciteitsversterking van het personeel, om de taken en verantwoordelijkheden op het werk  steeds doelgericht en zelfverzekerd te kunnen uitvoeren.  De training is verzorgd onder auspiciën van de  Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) en de certificaatuitreiking heeft plaatsgevonden op 21 februari 2024 bij de SPWE. Minister Steven Mac Andrew had de eer om na een motiverende toespraak enkele certificaten uit te reiken.

Minister Steven Mac Andrew heeft aangegeven dat deze training een van de eerste trainingen is die hij gevolgd heeft toen hij zijn intrede deed op de arbeidsmarkt als werknemer bij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij. Vanwege zijn ervaring met deze training acht hij het volgen van deze training nodig voor het personeel, omdat het hun onderlinge samenwerking en de  communicatie met de samenleving zal bevorderen.  Vooral de communicatie met werkgevers en werkzoekenden die dagelijks bij hen aankloppen. Mac Andrew is zich ervan bewust dat het personeel nog meer specifieke vaktraining behoeft. Vanuit het ministerie zal  voortdurend worden gekeken naar mogelijkheden om verschillende vaktechnische trainingen op verschillende niveau’s  beschikbaar te stellen voor het totaal personeel. De minister gaf verder aan dat vaktrainingen ook worden aangeboden aan de samenleving vanuit verschillende werkarmen van het ministerie. Hij noemde daarbij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), die naast het aanbieden van reguliere vaktrainingen bezig is met de uitvoering van het landelijk trainingsproject ‘Wroko Foe Mek Moni “,  middels het kosteloos aanbieden van verschillende vakopleidingen aan de samenleving. De bewindsman gaf ten slotte aan, dat de ILO stelt, dat het vinden van een job de eerste stap uit armoede is, maar dat in zijn optiek een stap eerder noodzakelijk is om te geraken uit armoede, namelijk het trainen van personen, zodat ze de arbeidsmarkt succesvol kunnen betreden als werknemer of zelfstandige micro-ondernemer.

Naomi Esajas-Friperson, onderdirecteur Arbeidsmarkt ,heeft  met tevredenheid haar personeel toegesproken. Tegen de achtergrond van het uit te voeren beleid binnen het ministerie en vanuit onderdirectoraat Arbeidsmarkt,  heeft Esajas- Friperson aangegeven dat er wordt gewerkt aan het trainen van personen zodat zij succesvol kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Destemeer vindt zij het noodzakelijk dat ook haar personeel de nodige training, scholing en bijscholing kan genieten om te blijven groeien. Zij hoopt van harte dat de tools die zij hebben meegekregen zullen zorgen voor progressie op het werk maar ook de onderlinge samenwerking zal versterken. Volgens Esajas zal het niet bij deze training blijven. Aan haar personeel heeft zij succes toegewenst. Ook de directeur van de SPWE, Etienne Etman, heeft de geslaagden op het hart gedrukt om de opgedane kennis toe te passen in hun dagelijks werk en  hun beroep met passie uit te oefenen.  Karen Peroti, consulent op de afdeling trainingen bij de SPWE, tevens  coördinator bij deze training blikte tevreden terug op de participatie en de motivatie van de geslaagden. De activiteit werd afgesloten middels evaluatie met de trainer Sanjay Debipersad, die eveneens  de participanten heeft bemoedigd om de opgedane kennis toe te passen en te gaan voor succes.

Paramaribo, 4 maart 2024  

Communicatie Unit  

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken  

Zittend van links naar rechts: Naomi Esajas-Friperson (onderdirecteur Arbeidsmarkt), Steven Mac Andrew (minister AWJ),  Etienne Etman (directeur SPWE). Uiterst links: Karen Perotie (consulent/trainingscoördinator SPWE). Rechts voorop: Sanjay Debipersad (trainer). Rechts achterop: Naushad Ketwaru (trainingscoördinator SPWE), en de geslaagde personeelsleden van het onderdirectoraat Arbeidsmarkt van AWJ.