Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer

Burgers Wanica Ontvangen Grondpapieren

Burgers Wanica Ontvangen Grondpapieren!

Op 21 december 2023 was het een dag van vreugde en hoop in het district Wanica. Onder toeziend oog van President Chandrikapersad Santokhi, DNA-voorzitter Marinus Bee, DC Wanica, Minister Dinotha Vorswijk en de DNA-leden Huur en Mangre ontvingen enkele burgers in Lelydorp eindelijk hun bereidverklaringen en toewijzingsbeschikkingen.

DC Wanica benadrukte de waarde van grond, niet alleen als bouwgrond maar ook als basis voor ontwikkeling en renovatie. Ze moedigde burgers aan om zorgvuldig door hun documenten te gaan om geen grondrechten te verliezen.

Dna-lid Miquella Huur wees op het belang van de uitgifte van grondpapieren in het op een na meest bewoonde district, Wanica. Ze benadrukte enkele aandachtspunten voor de regering, zoals het opzetten van een begeleidingsunit voor burgers die de Nederlandse taal niet machtig zijn en de noodzaak van infrastructuur voor betere toegang tot toegewezen gronden.

Minister Vorswijk erkende de opmerkingen over het inlopen van achterstanden en benadrukte de voortdurende inspanningen om dit te verbeteren.

Burgers kregen ook informatie over familieverdeling en overdrachten, en de verbeteringen in het proces werden benadrukt.

Een van de verbeteringen is dat de notaris gevolmachtigd is om namens de minister deze handelingen te plegen.

Ook grondconversie van grondhuurpercelen tot en met 2500m2 om te zetten tot eigendom is verder besproken. Die mogelijkheid hebben de burgers nu om aan te vragen. De grondconversie unit is gevestigd aan de kerkplein.

Alle actoren blijven zich inzetten om het proces rond grondaanvragen te verbeteren ????????

#Grontorie#busitorie#gronden#GBB