Het BuFaZ is gevestigd te Paramaribo, met een dependance in het district Nickerie en heeft tot taak de zorg voor alle minderjarigen die deze speciale zorg naast of in plaats van de ouderlijke zorg behoeven, maar is ook bevoegd om zorg te dragen dat de ouders hun oudershoudsplicht ten opzichte van hun kinderen nakomen en in het kader hiervan eventueel de nodige maatregelen te treffen.

Het Bureau heeft tevens als kinderbeschermende instantie de bevoegdheid om de kantonrechter van advies te dienen in alle zaken ( maatregelen en voorzieningen) die te maken hebben met het gezag van het kind, de kinderalimentatie, de omgangsregelingen, de ontkenningen van de wettigheid waarbij het Bureau wordt benoemd tot bijzondere voogd en vervult hierdoor een belangrijke rol met betrekking tot de kinderbescherming in Suriname.
De doelgroep van het BuFaZ zijn minderjarigen in de leeftijd 0 tot 21 jaar.