Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Brokopondo krijgt voorlichting over arbeidswetgeving en kinderarbeid

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft in het kader van zijn voorlichtingssessies over de arbeidswetgeving in verschillende districten op donderdag 20 juli 2023 het district Brokopondo aangedaan. Tijdens deze gelegenheid is er ook voorlichting gegeven over kinderarbeid en de gevolgen daarvan voor het kind en de ouders. Het district Brokopondo staat bekend als een district met veel economische bedrijvigheid die helaas gepaard gaat met klachten over arbeidsovertredingen en kinderen die vooral in de kleinschalige goudwinning arbeid verrichten. De groep waarop het ministerie zich met de voorlichtingssessie voornamelijk op focuste, waren de bestuursambtenaren, omdat die als eerst in het veld geconfronteerd raken met misstanden en overtredingen op het vak van arbeid. Met enige kennis over de arbeidswetgeving zullen zij in staat zijn arbeidsovertredingen te herkennen en deze terstond door te spelen aan de Arbeidsinspectie die in actie kan komen. Behalve de bestuursambtenaren, waren op de sessie ook aanwezig enkele werkgevers, en een vertegenwoordiging van het traditioneel gezag, alsook de plaatselijke vrouwenbeweging.

Minister Steven Mac Andrew was speciaal voor deze gelegenheid afgereisd naar Brokopondo om met zijn aanwezigheid een statement te maken over het belang, dat hij hecht aan de rurale gebieden en het binnenland. In zijn toespraak gaf de bewindsman derhalve aan, dat het ministerie uitgaat van een landelijke benadering bij de voorbereiding en uitvoering van zowel het jeugd- als arbeidsbeleid. Enkele maanden geleden heeft hij nog de commissie Bevordering en Ontwikkeling van Ondernemerschap Binnenland in het leven geroepen, welke zich richt op de bevordering van ondernemerschap in het binnenland en daarmee direct ook op de creatie van werkgelegenheid. Brokopondo is al enige tijd op de radar van het ministerie. Zo heeft het ministerie vorig jaar samen met een delegatie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) een werkbezoek gebracht aan het district om zich te oriënteren op Decent Work uitdagingen in het district. De bewindsman was blij dat genodigden acte de présence hadden gegeven en sprak hij de hoop uit dat de voorlichting een boost zal geven aan hen om

 assertiever te reageren op eventuele misstanden en overtredingen op het vlak van arbeid.

De participanten hebben goed gebruik gemaakt van deze gelegenheid om hun ervaringen over wat zij zien en meemaken in de dagelijkse praktijk, te delen met de deskundigen van het ministerie. Vanuit deze praktijksituaties is de arbeidswetgeving aan hun uitgelegd. Ze hebben aan het eind van de sessie te kennen gegeven dat met de verkregen inzichten, zij alerter en waakzamer zullen zijn op overtredingen van de arbeidswetgeving en op kinderarbeid, waarna zij dat kunnen doorspelen aan de Arbeidsinspectie. De aangehoorde klachten zullen onder de aandacht worden gebracht van de Arbeidsinspectie die op haar beurt op onderzoek zal uitgaan. Aan het commissariaat is na de sessie, enkele exemplaren verstrekt van de twee gidsen over de arbeidswetgeving in Suriname, bundels van de  arbeidswetgeving en een aantal folders over de verschillende arbeidswetten. De bedoeling is dat de bestuursambtenaren deze inlezen om nog meer thuis te raken in de materie. De voorlichtingssessies zijn  verzorgd door de juristen van het onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken (JIZ) en deskundigen van de Nationale Commissie Kinderarbeid ( NCUK).

Paramaribo, 24 juli 2023

Communicatie Unit,

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Een deel van de aanwezigen op de voorlichtingssessie van het Ministerie van AWJ over de arbeidswetgeving en over kinderarbeid. Op de voorgrond: minister Steven Mac Andrew en districtscommissaris van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon.