Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Bestuur fonds voorzienigen ouderschapsverlof Geinstalleerd

Het bestuur van het Fonds voorzieningen Ouderschapsverlof is door de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh, geïnstalleerd voor een periode van 5 jaar. Krachtens artikel 11 van de Wet Arbeidsbescherming Gezin heeft het fonds tot taak het zorgdragen voor doorbetaling van loon in verband met de toekenning aan werknemer van zwangerschaps-, bevallings- en vaderschapsverlof. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding en het beheer van het Fonds en houdt toezicht op de uitvoering van de taakstelling van het Fonds. De installatie heeft op maandag 14 februari plaatsgevonden.

De Wet Arbeidsbescherming Gezin (S.B. 2019 no. 64) is inmiddels in werking getreden. Deze wet regelt de bescherming van het moederschap, waaraan ook gekoppeld is het vaderschapsverlof. Ingevolge voornoemde wet heeft de vrouw recht op maximaal 16 weken zwangerschaps- bevallingsverlof en bij drie of meerlingen maximaal 24 weken. De vader heeft recht op in totaal 8 dagen betaald verlof. Zwangerschaps- bevallingsverlof- en het vaderschapsverlof is met behoud van het volledige loon.

Het bestuur van het Fonds voorzieningen Ouderschapsverlof is door de minister van Arbeid,
Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh, geïnstalleerd

Minister Kuldipsingh heeft benadrukt dat het van belang is om altijd beide partijen, in deze moeder zowel vader, evenveel te betrekken in het geheel vanwege de verantwoordelijkheden van beide partijen bij de geboorte van een kind. Met deze wet is dan ook geïntroduceerd het vaderschapsverlof. Ook vindt de bewindsvrouw het belangrijk dat alle stakeholders betrokken worden bij het beheer van het fonds, waaruit de salarissen tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof en het vaderschapsverlof zullen worden uitgekeerd. Deze weerspiegeling is ook terug te vinden in de samenstelling van het bestuur. De voorzitter van het bestuur is Meena Kandhai-Ramai (namens AW&J) met als leden Rishi Ragoenath (namens AW&J), Mohamed Ali Abdoel (namens ministerie van Financiën en Planning), Yone Gorisson (namens RAVAKSUR) en Roger D’ Mattos (namens Vereniging Surinaams Bedrijfsleven).

Het bestuur van het Fonds voorzieningen Ouderschapsverlof is door de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh, geïnstalleerd voor een periode van 5 jaar. Krachtens artikel 11 van de Wet Arbeidsbescherming Gezin heeft het fonds tot taak het zorgdragen voor doorbetaling van loon in verband met de toekenning aan werknemer van zwangerschaps-, bevallings- en vaderschapsverlof. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding en het beheer van het Fonds en houdt toezicht op de uitvoering van de taakstelling van het Fonds. De installatie heeft op maandag 14 februari plaatsgevonden.

De Wet Arbeidsbescherming Gezin (S.B. 2019 no. 64) is inmiddels in werking getreden. Deze wet regelt de bescherming van het moederschap, waaraan ook gekoppeld is het vaderschapsverlof. Ingevolge voornoemde wet heeft de vrouw recht op maximaal 16 weken zwangerschaps- bevallingsverlof en bij drie of meerlingen maximaal 24 weken. De vader heeft recht op in totaal 8 dagen betaald verlof. Zwangerschaps- bevallingsverlof- en het vaderschapsverlof is met behoud van het volledige loon.

Het bestuur van het Fonds voorzieningen Ouderschapsverlof is door de minister van Arbeid,

Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh, geïnstalleerd

Minister Kuldipsingh heeft benadrukt dat het van belang is om altijd beide partijen, in deze moeder zowel vader, evenveel te betrekken in het geheel vanwege de verantwoordelijkheden van beide partijen bij de geboorte van een kind. Met deze wet is dan ook geïntroduceerd het vaderschapsverlof. Ook vindt de bewindsvrouw het belangrijk dat alle stakeholders betrokken worden bij het beheer van het fonds, waaruit de salarissen tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof en het vaderschapsverlof zullen worden uitgekeerd. Deze weerspiegeling is ook terug te vinden in de samenstelling van het bestuur. De voorzitter van het bestuur is Meena Kandhai-Ramai (namens AW&J) met als leden Rishi Ragoenath (namens AW&J), Mohamed Ali Abdoel (namens ministerie van Financiën en Planning), Yone Gorisson (namens RAVAKSUR) en Roger D’ Mattos (namens Vereniging Surinaams Bedrijfsleven).

Paramaribo, 14 februari 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken