Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Belang en onafhankelijkheid Bemiddelingsraad erkend en gerespecteerd

De nieuwe minister van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken benadrukte in een ontmoeting met de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname (BR), dat hij de onafhankelijkheid van de Raad erkent en respecteert. De minister benadrukte tevens, dat het belang van de rol en functie van de Bemiddelingsraad aan velen in de samenleving ontgaat, omdat men voorbijgaat aan de verstrekkende gevolgen, die arbeidsconflicten kunnen hebben voor de gehele samenleving en wel op diverse gebieden. De ontmoeting met de BR vond plaats op dinsdag 10 mei 2022 in het kader van zijn werkbezoeken aan werkarmen van het ministerie.

Tijdens het onderhoud kwam ook de herziening van de Arbeidsgeschillenwet van 1946 aan de orde. De herziening van de wet moet de basis leggen voor een systeem van arbeidsgeschillenpreventie, zodat reeds in een vroeg stadium signalen van een groeiend conflict tussen werkgever en zijn personeel of met de vakbond herkend kunnen worden waardoor pro-actief gereageerd kan worden. Structurele communicatie tussen partijen zal hiertoe geboden zijn.

De voorzitter van de BR, Harold Rusland, die de minister welkom heette, ging in op uitdagingen, waarmee de Bemiddelingsraad geconfronteerd wordt en die soms belemmerend kunnen werken op zijn functioneren. De voorzitter vindt dat de modernisering van de arbeidswetgeving en met name de Arbeidsgeschillenwet een positieve ontwikkeling is, welke het werk van de Raad ten goede kan komen. De voorzitter vroeg echter de aandacht van de minister voor de visie van de BR op de aanpassing van de Arbeidsgeschillenwet die volgens hem reeds vervat is in een schrijven dat eerder dit jaar naar het Ministerie is gestuurd. Bij deze gelegenheid is verder niet ingegaan op de visie van de BR, maar de minister zegt wel bereid te zijn de zienswijze van de Raad mee te nemen bij het proces van de modernisering van de arbeidswetgeving. Ook de overige issues die het functioneren van de BR bemoeilijken, hebben de volle aandacht van de bewindsman.

De Arbeidsgeschillenwet van 1946 regelt zowel het beslechten als voorkomen van collectieve arbeidsgeschillen, terwijl de BR optreedt als bemiddelaar en scheidsgerecht. Ook verleent de Raad bijstand aan werkgevers en vakbonden die het voornemen hebben een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten en/of van plan zijn een referendum te organiseren.

Paramaribo, 11 Mei 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Leden van de BR, vlnr: Adjai Bansi, Dirk Heave, Hellen Doelwijt, minister Steven Mac Andrew, Harold Rusland (voorzitter), Stanley Hoever, Carol de L’Isle (secretaresse BR).