Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Zowel plegers als slachtoffers van geweld moeten begeleid worden.

Vroeger werd de focus van de aanpak van huiselijk geweld gelegd bij de slachtoffers. Uit onderzoek blijkt dat sommige daders hun gewelddadig gedrag normaal vinden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de focus van de aanpak van huiselijk geweld niet alleen bij het slachtoffer moet liggen. Om huiselijk geweld te verminderen en te voorkomen zijn interventies nodig die daders verantwoordelijk stellen voor hun gedrag. Het begeleiden van de daders van huiselijk geweld is heel erg belangrijk voor gezonde relaties tussen mannen en vrouwen.