Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Bekendmaking Gaming Board

BEKENDMAKING

Het Toezicht en Controle Instituut voor Kansspelen (de Gaming Board) is op grond van de wet Toezicht en Controle Kansspelen (Wet Tcik) aangewezen als toezichthouder van alle kansspelen in Suriname.

Op grond van artikel 3 lid 1b, Wet Tcik, is Gamingboard belast met het houden van toezicht en controle op de naleving van de vergunninsvoorwarden ingevolge de loterijwet 1939.

Tot het aanleggen en houden van een loterij uitsluitend strekkende tot een liefdadig doel of bevordering van wetenschap, kunst of een ander algemeen belang, dan wel tot tot een kerkelijk of daarmede overeenkomstig belang, kan door de President vergunning worden verleend.

De President verleend vergunning voor alle geldloterijen ongeacht het te verloten geldsbedrag.

Met betrekking tot goederenloterijen verleent de President vergunning voor alle goederenloterijen met een waarde groter dan SRD 7000.

Wanneer de prijzen en premies niet in geld of geldswaardig papier bestaan en gezamenlijk geen grotere waarde hebben dan SRD.7000,-( zevenduizend Surinaamse dollar), kan de vergunning worden verleend door de District-Commissaris van het district alwaar de verzoeker gevestigd of woonachtig is. (loterijwet 1939)

Vouchers, waardebonnen e.d. vallen allen onder geldswaardig papier.

Voor het aanvragen van een goederenloterijvergunning met een maximale prijzenpot van Srd 7000,- kan men terecht bij het commissariaat in hun woongebied.

Alle overige aanvragen voor loterijvergunningen geschiedt door tussenkomst van de Minister van Justitie en Politie aan de President van de Republiek Suriname.

In het verzoekschrift dient te worden vermeld:

  1. Verzoekschrift met daarin vermeld :
  2. Naam van de aanvrager;
  3. Periode wanneer het gehouden wordt;
  4. Lijst met specificatie van de prijzen en door wie het is bekostigd;
  5. Trekkingsdatum.
  1. Kopie legitimatie bewijs organisatoren, bij rechtspersonen een uitreksel uit het bestand van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
  2. Bewijs van betaling leges en administratiekosten

LET OP!

Aanvraag geschiedt 3 maanden voor de trekking in 3 voud.

Geen promotie activiteiten alvorens men de vergunning in handen heeft.