Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Bekendmaking

Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) benadert deskundigen voor het in kaart brengen van deskundigen die gewijd zijn aan bescherming en begeleiding van kinderen in Suriname.

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) erkent het recht van elk kind op bescherming tegen geweld, misbruik, verwaarlozing en uitbuiting, toegang tot het rechtssysteem en gekwalificeerde zorg. In overeenstemming met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind hebben Staten de primaire verplichting om ervoor te zorgen dat alle kinderen worden beschermd en verzorgd. Om aan deze verplichting te voldoen, is het noodzakelijk dat de Staten sterke kinderbeschermingssystemen opzetten om kinderen tegen risico’s en schendingen van hun veiligheid te voorkomen en effectief en efficiënt erop te reageren.

Belanghebbenden kunnen een Terms of Reference (ToR) opvragen vanaf 30 augustus 2021 tot en met 06 september 2021, bij het secretariaat van de Directeur van Jeugdzaken, mevr. G. Mangroe, van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) op het emailadres secretariaatdirjeugdzaken@gmail.com.

De offertes kunnen uiterlijk 10 september 2021 gemaild worden naar voornoemd e-mailadres van het secretariaat van de directeur van Jeugdzaken, welke ook te bereiken is op het telefoonnummer 473411 (maandag tot vrijdag van 8.00 – 14.00).

Offertes dienen conform de in de Term of Reference vermelde voorwaarden ingediend te worden (inclusief een duidelijke plan van aanpak, tijdschema en gespecificeerd budget in Surinaamse Dollars).

De aanbieding met de meeste gunstige prijs en kwaliteitverhouding kan voor de gunning in aanmerking komen.

Paramaribo, 28 augustus 2021

Communicatie Unit