Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Beheersplan voor de openbare delen van de Cultuurtuin als publieke ruimtes

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) is druk bezig met de bescherming en het beheer van de openbare delen van de Cultuurtuin. Dit unieke stukje groen in Paramaribo moet behouden blijven als een waardevolle bron voor de samenleving.

Publiek-private samenwerking:

Om de openbare delen van de Cultuurtuin optimaal te beheren, onderzoekt het ministerie de mogelijkheden voor een Publiek-Private Samenwerking (PPS). Hierbij wordt samengewerkt met verschillende stakeholders, waaronder:

  • Overheid: Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, districts- en ressortraden
  • Buurtorganisaties: Belangenbehartigers van de omwonenden
  • Donororganisaties: Financiële en expertisepartners

Conceptueel beheersplan:

In samenwerking met Green Growth Suriname, een organisatie die zich inzet voor het behoud van groene gebieden, is er een conceptueel beheersplan opgesteld voor de openbare delen van de Cultuurtuin. Dit plan belicht de volgende aspecten:

  • Bescherming van de flora en fauna: Behoud van de unieke biodiversiteit in de Cultuurtuin.
  • Duurzaam beheer: Ontwikkeling en implementatie van een plan voor verantwoord onderhoud van de openbare gebieden.
  • Toegankelijkheid voor alle: Instandhouding van de Cultuurtuin als een openbare ruimte voor alle Surinamers.
  • Betrekken van stakeholders: Samenwerking met alle belanghebbenden bij de ontwikkeling en uitvoering van het beheerplan.

Presentatie en rondleiding:

Op maandag 19 februari 2024 is het conceptueel beheersplan gepresenteerd aan minister Marciano Dasai van ROM. Na de presentatie vond er een rondleiding plaats in de Cultuurtuin, waarbij minister Dasai, zijn staf, vertegenwoordigers van Green Growth Suriname, de samenstellers van het beheersplan, buurtbewoners en vertegenwoordigers van buurtorganisaties de kans kregen om de verschillende gebieden te bekijken.

Duurzame toekomst:

Het beheerplan voor de openbare delen van de Cultuurtuin is een belangrijke stap in de richting van een duurzame toekomst voor deze unieke plek. De samenwerking tussen verschillende stakeholders is cruciaal om de Cultuurtuin te behouden als een waardevolle bron voor de samenleving.