Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ waardeert inspanningen stichting Stop Geweld tegen Vrouwenvoor mentale gezonde jongeren

Minister Steven Mac Andrew heeft in het kader van zijn opendeurbeleid, op verzoek van de stichting Stop Geweld tegen Vrouwen, een afvaardiging van haar bestuur ontvangen onder leiding van Margo Bean op maandag 17 april 2023. Uit de uiteenzetting van het bestuur blijkt dat een groot deel van de doelgroep waarop deze stichting zich richt, uit jongeren bestaat. Tegen deze achtergrond heeft de stichting het nodig gevonden op audiëntie te gaan bij de minister die direct verantwoordelijk is voor het jeugdbeleid.

De stichting houdt zich vooral bezig met de begeleiding van vrouwen en jongeren in verschillende woonwijken. Bij de begeleiding is volgens de stichting de focus met name gericht op het werken aan mentale gezonde burgers, omdat mentale gezondheid leidt tot mensen die een goede kwaliteit van leven ervaren en in maatschappelijk opzicht een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Het bestuur ziet graag dat het ministerie de activiteiten van de stichting in financieel opzicht en in natura ondersteunt.

Na de uiteenzetting van het bestuur heeft de bewindsman de stichting gecomplimenteerd voor het werk dat wordt verzet, vooral dat deel van het werk dat direct betrekking heeft op de groep van risicojongeren die immers vanuit het ministerie speciale aandacht krijgt. Deze groep moet volgens hem bewust worden gemaakt van haar mentale gezondheid, omdat jongeren moeten leren en weten hoe om te kunnen gaan met tegenslagen en stresssituaties. De begeleiding op het vlak van mentale gezondheid, kan volgens de bewindsman voorkomen dat risicojongeren verder afglijden naar de afgrond en uit wanhoop zichzelf of andere van het leven beroven. Hij beschouwt de stichting als een partner in het streven naar het vormen en begeleiden van risicojongeren die een tweede kans verdienen in de maatschappij. Hij zal daarom intern nagaan hoe een bijdrage te leveren aan het werk van de stichting. Minister Mac Andrew is zeer te spreken over het feit dat het maatschappelijk middenveld zijn schouders mede zet onder het vele werk dat zich richt op risicojongeren.

Paramaribo, 18 april 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Vlnr: Karina Berghout (Stichting Stop geweld tegen Vrouwen), minister Steven Mac Andrew, Wilgo Koster (STIBULA) en Margo Bean (directeur Stichting Stop geweld tegen Vrouwen).