Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AW&J voorziet SO Maretraite van zitbanken

Minister Rishma Kuldipsingh van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft Speciaal Onderwijs (SO) Maretraite voorzien van vier zitbanken . Dit heeft plaatsgevonden in het kader van het 40- jarig bestaan van de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO), een werkarm van het ministerie van AW&J die vaktrainingen verzorgt. Het vervaardigen van de banken door SAO, is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van Ramzon N.V en Caribbean Timber N.V. De overhandiging heeft op 29 april 2021 plaatsgevonden.

Irida Woerdings, directeur van SO Maretraite, heeft haar dank uitgebracht aan het ministerie van AW&J en de SAO die het mogelijk hebben gemaakt dat de school en de leerlingen voorzien zijn van de zitbanken. Verder heeft Woerdings aangegeven dat het speciaal onderwijs veelal in een vergeten hoek wordt geplaatst, maar dat dit geschenk vooral na school goed in gebruik genomen zal worden door de leerlingen die wachten op hun ouders of schoolvervoer.

Directeur Joyce Lapar van de SAO, heeft te kennen gegeven dat de donatie ook een motivatie moet zijn voor de autistische kinderen binnen de samenleving die speciale talenten ontwikkelen, oog hebben voor detailvorming en voornamelijk goed kunnen analyseren. Door aanmoediging van de commissie “Herdenking 40 jaar SAO” is besloten om de zitbanken te doneren. Lapar heeft een speciale dank uitgebracht aan minister Kuldipsingh voor de ondersteuning, de instructeurs en leerlingen die gewerkt hebben aan het project, overige actoren en de bedrijven die de middelen hebben geschonken voor de totstandkoming van de zitbanken.

Minister Kuldipsingh heeft een speciale woord van dank betuigt aan de instructeurs en leerlingen van de SAO voor het vervaardigen van de banken. Op deze manier hebben zij hun talenten en vaardigheden kenbaar gemaakt aan de samenleving. De minister heeft verder aangegeven dat speciaal onderwijs niet in een vergeten hoek gestopt zal worden. De bewindsvrouwe heeft benadrukt dat deze groep te allen tijde de aandacht heeft van het ministerie en klaar staat om een helpende hand te bieden. De bewindsvrouwe heeft bekend gemaakt dat er meer projecten zullen volgen van de werkarmen en dat de vakscholen de aandacht hebben van het ministerie teneinde onder andere ondernemerschap te stimuleren. De minister heeft verder de felicitaties gedaan aan SO Maretraite voor het ontvangen van de donatie en aan de SAO voor haar 40 jarig bestaan die zij op 20 mei a.s. viert.

Paramaribo, 29 april 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken