Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ verreikt kennis van 12 baanbehoevenden wegens baanverlies tijdens COVID-19 Pandemie

De Suriname Hospitality and Tourism Training Center (SHTTC), een werkarm van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), heeft aan een groep van 12 personen die tijdens de COVID-19 pandemie hun baan verloren hebben een certificaat uitgereikt voor het met succes afronden van de vierdaagse training Front Office medewerker.  Deze training is onderdeel van het project “Om- her- en bijscholing van werkzoekenden die tijdens de COVID-19 pandemie hun baan verloren hebben”, dat door het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) wordt uitgevoerd. De geslaagde cursisten die thans de kennis bezitten over hoe de front office te beheren en hoe te kunnen dienen met vriendelijkheid en efficiëntie, hebben hun certificaat op 6 oktober jongstleden  ontvangen. De kick-off van dit project heeft plaatsgevonden op 15 september 2023.

Naomi Esajas-Friperson, onderdirecteur Arbeidsmarkt op AWJ, heeft benadrukt dat de geslaagden hebben bewezen dat zij niet achter zullen blijven in hun ontwikkeling. Esajas-Friperson heeft benadrukt dat het ministerie ernaar streeft om zoveel mogelijk personen in Suriname te laten trainen voor een goede en verbeterde positie op de Arbeidsmarkt. De om- her- en bijscholing van werkzoekenden die tijdens de COVID-19 pandemie hun baan verloren hebben, stelt volgens Esajas-Friperson personen in staat hun skills en arbeidsmarktkwalificatie te vergroten, zodat zij hun herintrede kunnen doen op de arbeidsmarkt. Ook kunnen zij zich steeds laten bijscholen om hun marktwaarde te vergroten. AWJ zal er ook voor zorgen dat zij die aan de slag willen als werknemer, worden begeleid via de afdeling Directe Bemiddeling  om via bemiddeling, geholpen te worden  aan een geschikte baan in de particuliere sector. Esajas-Friperson heeft zich namens minister Steven Mac Andrew gericht tot de geslaagden en hen succes toegewenst in hun verdere loopbaan. 

De inzet en het behaalde succes van de geslaagden is voor Nazara Kranenburg , directeur SHTTC, een voldoening. Zij is blij dat het ministerie deze personen in staat stelt kennis op te doen en kan helpen aan een nieuwe uitdaging op de arbeidsmarkt. Kranenburg heeft zich lovend uitgesproken over het doorzettingsvermogen en de vastberadenheid van de geslaagden en twijfelt er niet aan dat zij de opgedane kennis verder zullen ontwikkelen. Volgens haar hebben zij nu goede tools en mogelijkheden om te werken aan hun succes. Zij heeft het ministerie bedankt voor het tot stand brengen van dit project. 

Paramaribo, 13 oktober 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Uiterst links: Nazara Kranenburg  (directeur SHTTC), uiterst rechts Naomi Esajas-Friperson  (onderdirecteur Arbeidsmarkt AWJ), in het midden de trainers en de geslaagde cursisten met hun certificaat in de hand.