Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ pleit voor arbeidsparagraaf in herziene mijnbouwwetgeving

De directie van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft op donderdag 2 maart 2023 haar inzichten met betrekking tot arbeidsvraagstukken in relatie tot herziening van de mijnbouwwetgeving gedeeld met de consultant, de heer Abderramán El-Hachem. Hij is door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen aangetrokken om de mijnbouwwetgeving in ons land te herzien. De consultant achtte het nodig om AWJ te consulteren met betrekking tot vooral veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers binnen de sector mijnbouw.

Alhoewel de bestaande arbeidswetgeving in redelijke mate bescherming biedt aan alle werknemers in ons land, waaronder de werknemers die werkzaam zijn bij multinationals die opereren in de mijnbouwsector, heeft AWJ deze gelegenheid aangegrepen om te pleiten voor een specifieke paragraaf in de herziene mijnbouwwetgeving, over regels om de gezondheid en veiligheid van werknemers te bevorderen. Voorts werd aandacht gevraagd voor gelijke behandeling, waarbij onder andere buitenlandse en Surinaamse werknemers binnen de sector bij gelijkwaardig werk een gelijkwaardige beloning krijgen. Ook ziet het ministerie graag dat in de herziene mijnbouwwetgeving, kinder- en jeugdarbeid binnen de sector expliciet worden verboden. Een andere punt dat het ministerie graag verwerkt ziet in de wetgeving is dat in de bedrijfsvergunningsvoorwaarden nadrukkelijk wordt opgenomen dat de vergunninghouder zich moet houden aan de arbeidswetgeving en dat de Arbeidsinspectie te alle tijden toegang wordt verschaft tot alle bedrijfsruimten om controle te kunnen uitvoeren. Dit zal de overheid in staat stellen om effectief te kunnen optreden tegen wetovertreders.  De consultant heeft aangegeven dat de inzichten van het ministerie van grote waarde zijn bij de voorbereiding ter verbetering van de mijnbouwwetgeving.

De consultant was met enkele collega’s die deel uitmaken van een team van consultants, dat adviesdiensten verleent aan het ministerie van Natuurlijke Hulbronnen. De directie van het ministerie die het gesprek voerde met de consultant en zijn team, bestond uit: directeur, Jimmy Belfor; de Inspecteur- Generaal van de Arbeidsinspectie, Rowan Noredjo; onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken, Glenn Piroe; en Brian Creebsburg, hoofd Dienst der Arbeidsbemiddeling.  

Paramaribo, 6 maart 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Vlnr: Rowan Noredjo (Inspecteur-generaal Arbeidsinspectie), Brian Creebsburg (hoofd Dienst der Arbeidsbemiddeling), Glenn Piroe (onderdirecteur Juridische en Internationale zaken), Jimmy Belfor (directeur AWJ). Rechts van de tafel de consultant, Abderramán El-Hachem met zijn team.