Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AW&J organiseert coördinatie meeting jeugdbeleid

Het directoraat Jeugdzaken, van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) heeft een coördinatie meeting georganiseerd met leidinggevenden van de ministeries die ook de jeugd als doelgroep hebben in hun beleid. Aan deze meeting hebben de ministeries AW&J, Justitie en Politie, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Regionale Ontwikkeling en Sport, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Volksgezondheid geparticipeerd. Het doel van deze meeting is om elkaar te informeren over de beleidsplannen met betrekking tot de jeugd en die op elkaar af te stemmen. Tijdens deze meeting hebben de vertegenwoordigers van de bovengenoemde ministeries een presentatie gegeven over de planning voor het dienstjaar 2022 ten behoeve van de jeugd. De meeting heeft op woensdag 16 februari plaatsgevonden.

Directeur Jeugdzaken, Genti Mangroe, heeft benadrukt dat de bedoeling van de meeting is om van gedachten te wisselen over het jeugdbeleid met alle overheidsactoren die ook verantwoordelijk zijn daarvoor. Mangroe heeft aangegeven dat het belangrijk is dat er afstemming plaatsvindt tussen alle actoren om het jeugdbeleid effectief aan te pakken en om te voorkomen dat er langs elkaar heen wordt gewerkt. Het is van belang dat alle actoren weten wie waarvoor verantwoordelijk is. Middels deze coördinatie meeting wordt er invulling gegeven aan de hoofdtaak van het Directoraat Jeugdzaken namelijk om te zorgen voor een gecoördineerd en planmatig jeugdbeleid. De directeur heeft in een presentatie een situatieanalyse van de jeugdproblematiek voorgehouden en heeft verder ook aandacht besteedt aan de taken van het directoraat, jeugdbeleid, structuur van het ministerie van AW&J, de uitgevoerde activiteiten en de planning voor de komende periode.

Directeur Jeugdzaken van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), Genti Mangroe, tijdens de presentatie.

Het ligt in de bedoeling om aan deze coördinatie meeting een structureel karakter te geven waarbij alle verantwoordelijken elkaar updaten over het gevoerd beleid en zaken oppakken waar nodig. Na de presentaties is de gelegenheid geboden om vragen te stellen en met elkaar van gedachte te wisselen. Aan het eind van de presentaties zijn er conclusies getrokken en vervolgafspraken gemaakt met alle actoren om de samenwerking te intensiveren.

Paramaribo, 16 februari 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken