Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ ontwikkelt computervaardigheden van jongeren in Commewijne

Zevenentwintig jongeren in Commewijne hebben op maandag 27 februari 2023 een aanvang mogen maken met de kosteloze computertraining, welke aangeboden is geworden door het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ). De training zal de jongeren computervaardigheden bijbrengen, waardoor de kans op succes in hun leven kan toenemen. Het ministerie is ervan bewust dat computervaardigheden onmisbaar zijn in een economie die veel meer draait om informatietechnologie.  Dit is de reden waarom het ministerie de groep van schoolgaande tienermoeders en vroege schoolverlaters tegemoet komt met deze training.

De participanten die blijk gaven van een grote geestdrift en motivatie bij aanvang van de training, werden moed ingesproken door: de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe; de onderdirecteur van Nationaal Jongeren Aangelegenheden (NJA), Madhoeri Moenesar; de directeur van Jamaata Education Center, Jennifer Landveld-Amaata en de burgervader, Mohamedsafiek Rajab. Mangroe wees de jongeren erop dat deze training een investering is voor het leven, aangezien de samenleving steeds meer digitaal communiceert met elkaar. De benodigde computervaardigheden moeten volgens haar daarom de doelgroep in staat stellen om mee te kunnen doen met de digitale samenleving. Computervaardigheden zijn volgens haar het minimum aan kennis en competenties op ICT-gebied dat nodig is om schoolopdrachten te kunnen uitvoeren en om later mee te kunnen doen in de maatschappij. Moenesar wees in haar toespraak op het belang van computervaardigheden voor de school, zoals het digitaal verzamelen en delen van informatie. Ook kunnen deze competenties volgens haar het mogelijk maken om vanuit het district online-onderwijs te volgen voor de verdere ontwikkeling van de doelgroep. Het beschikken over computervaardigheden zal volgens haar ook de kans vergroten om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt.

Burgervader, Rajab, heeft de jongeren bemoedigd om deze kans ten volle te benutten, omdat volgens hem de computer niet meer weg te denken is van thuis, op school, op het werk en in de samenleving. Om volwaardig en effectief te kunnen participeren in de samenleving, is het ontwikkelen van computervaardigheden bij jongeren in zijn district volgens hem een must. Hij riep de jongeren van Commewijne op om niet achter te blijven op dit vlak. De Jongeren werden door de trainer, Landveld-Amaata, op het hart gedrukt om zich ten volle in te zetten gedurende de training en steeds te streven naar succes. Tijdens de training zal volgens haar worden nagegaan over welke computervaardigheden de jongeren reeds beschikken, waarna ze verder zullen worden bijgeschoold en begeleid.

De computertrainingen voor jongeren worden landelijk uitgevoerd. Dit project is een voortzetting van 2021 waarbij computertrainingen in Paramaribo en Wanica werden gegeven. Nu zijn de districten aan de beurt. Het onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) van het ministerie is direct verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project. De training duurt twee weken en de jongeren worden hoofdzakelijk getraind in het gebruik van de softwareprogramma’s: Windows, Word, Excel en PowerPoint. 

Paramaribo, 01 maart 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Jongeren van Commewijne hebben een aanvang gemaakt met de training computervaardigheden van het ministerie van AWJ.