Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ ondersteunt de jongerenbeurs die op komst is

De Jongerenbeurs die deze maand in het NIS zal worden gehouden zal door het ministerie van AWJ worden ondersteund. De Stichting Jongeren Welzijn is belast met de organisatie. Op maandag 3 juli 2023 heeft er een onderhoud plaatsgehad tussen de organisatie, onder leiding van Rita Harlequin-Graauw, en minister Steven Mac Andrew van AWJ, bijgestaan door de directie van Jeugdzaken en het Nationaal Jeugd Instituut. Gezien het informatief en educatief karakter van de beurs voor zowel jongeren als hun ouders en verzorgers, heeft het ministerie besloten de organisatie tegemoet te komen met financiele ondersteuning. Het ministerie zal ook op de beurs aanwezig zijn om jongeren te ontmoeten en die in de gelegenheid te stellen zich te registreren voor trainingen. De beurs wordt gehouden op vrijdag 14 juli, zaterdag 15 juli en zondag 16 juli  2023.

De stichting Jongeren Welzijn organiseert jaarlijks vanaf haar oprichting in 1994, al bijkans 30 jaar, de Jongeren Informatiebeurs. Deze beurs is bedoeld om jongeren, al dan niet schoolgaand of werkend, en hun ouders te informeren over onder andere opleidingen, trainingen, ondernemerschap en hulp-/dienstverlening aan de jeugd. Als gevolg van de Covid-19 pandemie organiseert de stichting na ruim 3 jaren weer een jongeren informatiebeurs.

Minister  Mac Andrew heeft tijdens het onderhoud zijn tevredenheid uitgesproken over de activiteiten van de stichting, die bijdragen aan het verhogen van het welzijn van jongeren. Hij was zeer te spreken over buurtorganisaties, particuliere stichtingen en ngo’s die hun schouders zetten onder het jongerenwerk en het beste voor hebben met onze jeugd. Het verhogen van het welzijn van jongeren verplicht alle stakeholders om de handen in elkaar te slaan, want het ministerie kan het volgens hem niet in zijn eentje bewerkstelligen, hoezeer hij dat ook wil. Tegen deze achtergrond zal hij zich daarom blijven inzetten voor samenwerking en partnerschappen in het belang van de doelgroep. Hij hoopt dat de informatiebeurs zal bijdragen aan het maken van bewuste keuzes door de jongeren voor wat betreft carrièreplanning en persoonlijke ontwikkeling.

Volgens de voorzitter van de stichting, Harlequin-Graauw, zullen aan de beurs meedoen: jonge ondernemers, ngo’s en verschillende instanties die zich richten op dienstverlening, begeleiding en hulpverlening aan jongeren. Zij heeft blijk gegeven tevreden te zijn met de toegezegde ondersteuning van het ministerie aan de beurs. Bij het onderhoud waren ook aanwezig: de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe; de waarnemend directeur van het Nationaal Jeugd Instituut, Mitesh Bhaggoe; de onderdirecteur Jeugdcentra, Merryl Meas en Diana Coutinho, penningmeester van de Stichting Jongeren Welzijn. 

Paramaribo, 4 juli 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Vlnr: Mitesh Bhaggoe (waarnemend directeur NJI), Genti Mangroe (directeur Jeugdzaken), Minister Steven Mac Andrew, Diana Coutinho (penningmeester Stichting Jongeren Welzijn), Rita Harlequin-Graauw (Voorzitter Stichting Jongeren Welzijn) en Merryl Maes (waarnemend onderdirecteur Jeugdcentra)