Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ maakt kinderen van Para bewust van kinderrechten

Het project ‘Kinderrechten’ van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) is op zaterdag 4 februari 2023 voortgezet in het district Para. Onder de leus ‘Kraka Para Baka’ mochten de goed opgekomen kinderen van het district hun creatieve expressie in relatie tot de rechten van het kind tot uiting brengen. Middels zang, dans, voordracht, toneel en kunst hebben de kinderen aandacht gevraagd voor onder andere: het recht op onderwijs, het recht op vrijetijd, spel en recreatie, het recht op mening van het kind en op andere kinderrechten. Bij deze gelegenheid heeft minister Steven Mac Andrew,die verantwoordelijk is voor het jeugdbeleid, de kinderen toegesproken.

De minister heeft tijdens zijn toespraak aangegeven waarom het belangrijk is dat er altijd rekening moet worden gehouden met kinderen en hun rechten als kind. Hij vindt dat kinderen worden blootgesteld aan verschillende negatieve tendensen in de maatschappij die van invloed kunnen zijn op hun ontwikkeling. Tegen deze achtergrond is het volgens hem van belang dat kinderen worden voorgelicht over hun rechten, waardoor ze weten wat mag en wat niet. Vooral het recht op onderwijs is volgens hem onontbeerlijk voor de ontwikkeling van het kind. Tegelijkertijd wees hij ouders, verzorgers en leerkrachten op hun verantwoordelijkheid om het kind te helpen om zijn rechten te beleven, door begeleiding en bescherming te bieden. De bewindsman vroeg aan de aanwezige kinderen om hetgeen ze geleerd hebben over de rechten van het kind, verder te delen met hun ouders en met vrienden. Tot slot heeft Mac  Andrew een woord van dank uitgebracht aan UNICEF voor de ondersteuning, zodat dit project kan worden uitgevoerd. Voorts bedankte hij het onderdirectoraat Jeugdcentra van het ministerie dat belast is met de directe uitvoering van dit project.

Sandhia Soekhoe-Hanoeman, vertegenwoordiger van UNICEF in Suriname die ook aan het woord kwam, vindt het geweldig dat bij de uitvoering van dit project er wordt geluisterd naar de mening van het kind en dat het kind alle ruimte wordt geboden om over zijn rechten vragen te stellen en daarover in discussie te gaan. Lidia Kago, districtssecretaris van Para heeft namens de burgermoeder aangegeven na te zullen gaan hoe ervoor kan worden gezorgd dat de kinderen in het district ook echt gebruik kunnen maken van hun rechten. AWJ is in samenwerking met UNICEF gestart met de bewustwordingscampagne over naleving van het verdrag van de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind, ook wel het Kinderrechtenverdrag genoemd. Suriname heeft dit verdrag ondertekend en is daarom verplicht erop toe te zien dat de rechten van kinderen worden beschermd. Middels het project ‘Kinderrechten’ zal het ministerie in de verschillende districten kinderen bewust maken van hun rechten. De kick-off van dit project heeft op vrijdag 27 januari 2023 plaatsgevonden middels een mini-informatiebeurs op het terrein van Peperpot Nutuur Park in het district Commewijne.

Paramaribo, 06 februari 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

De goed opgekomen kinderen van het district Para hebben hun creatieve expressie in relatie tot de rechten van het kind tot uiting gebracht.