Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ lanceert Project ‘Labor Market Alignment with New Industries

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), heeft het project ‘Labor Market Alignment with New Industries’ (Afstemming van de arbeidsmarkt op nieuwe sectoren) gelanceerd op donderdag 10 augustus 2023. Met dit project beoogt het ministerie, met financiële ondersteuning van de Inter-American Development Bank (IDB), om werkzoekenden vaardigheden aan te leren die zijn afgestemd op de behoeften van de productieve sector. Ook moet dit project resulteren in het vergroten van de toegang van werkzoekenden tot arbeidsmarktbemiddelingsdiensten door arbeidsmarktinformatie over werk en werving toegankelijk te maken voor hen. Suriname en de IDB hebben op 11 november 2022 een vijfjarige leningsovereenkomst van USD 10 miljoen getekend voor de uitvoering van dit project.  

Minister Steven Mac Andrew heeft bij deze gelegenheid aangegeven dat het project naadloos aansluit op  de Decent Work Agenda van de Internationale Arbeidsorganisatie en op het Duurzame Ontwikklingsdoel 8 van de Verenigde Naties, namelijk ‘Inclusieve en duurzame economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen’. Het bevorderen van werkgelegenheid is volgens hem een van de pijlers van Decent Work en dus ook van het arbeidsmarktbeleid van het ministerie dat daarop is gebaseerd. Dit project zal volgens de bewindsman een boost geven aan het arbeidsmarktbeleid, door de beroepsbevolking te trainen en op te leiden. Tot het ontwikkelen van skills behoren volgens hem ook internationale hoogwaardige trainingen en opleidingen, waardoor ingespeeld kan worden op de vraag op de arbeidsmarkt naar arbeidskrachten met hoge kwalificaties. Hierdoor kan het wegtrekken van hoog opgeleide personen enigszins worden opgevangen, waardoor een daling van productiviteit en welvaartverlies kan worden tegengegaan. De geïdentificeerde sectoren zijn volgens de minister Ecotoerisme, Landbouw en de  Dienstensector, waaronder  I.C.T.  Empowerment van de beroepsbevolking zal volgens hem resulteren in economische en sociale vooruitgang van het land. Hij prees de samenwerking met de IDB, die hij een waardevolle financiële en technische partner noemde.

Cleide da Silva, Financial Management Specialist van de IDB, is ervan overtuigd dat dit project een positieve impact zal hebben op de beroepsbevolking die in staat zal zijn te voldoen aan de skills die worden gevraagd op de arbeidsmarkt. Volgens de IDB-functionaris zullen zowel de private als de publieke sector profiteren van het goed getrainde en opgeleide aanbod aan arbeidskrachten. Dit project werkt dus in het voordeel van enerzijds werkzoekenden en anderzijds van werkgevers die verlegen zitten om arbeidskrachten met specifieke vaardigheden. Afgezien van de stimulering van werkgelegenheid, verwacht de IDB dat dit project een prikkel zal zijn tot inclusiviteit en gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. Vooral het elimineren van genderbarrières ter bevordering van de deelname van vrouwen aan nieuwe productiesectoren verdient aandacht volgens de IDB-functionaris. De IDB vindt dat dit project in lijn is met het streven van de instelling om ontwikkelingslanden bij te staan bij het voortbouwen op sterke punten om duurzame groei en ontwikkeling te bereiken.

Paramaribo, 11 augustus 2023

Communicatie Unit,

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Minister Steven Mac Andrew samen met de vertegenwoordiging van de IDB, de staf van het Project Implementation Unit (PIU), en de trekker van het project, Naomi Esajas-Friperson (onderdirecteur Arbeidsmarkt/AWJ).